Menu

diễn đàn an toàn sức khỏe môi trường

Tham dự Offline HSE Sharing 12/03/17

Bảo hộ lao động Nam Sơn cùng các bạn và các anh chị làm an toàn trong các công ty Nhà nước, công ty tư nhân và các tập đoàn đa quốc gia tham dự buổi chia sẻ học hỏi kinh nghiệm về Lập kế hoạch An toàn vệ sinh lao động do anh Bùi Trọng Nhân kết hợp 3M tổ chức.

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn