Menu

dây lau kính

  Dây dù mềm

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: DCH.04
  • Tiêu Chuẩn: TCVN
  • Cấu Tạo: Sợi tổng hợp
  • Công dụng: Nâng hạ các vật nặng, buộc hàng
  • Màu sắc: theo tiêu chuẩn
  • Có hàng sẵn số lượng lớn.
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: DCH.04
  • Tiêu Chuẩn: TCVN
  • Cấu Tạo: Sợi tổng hợp
  • Công dụng: Nâng hạ các vật nặng, buộc hàng
  • Màu sắc: theo tiêu chuẩn
  • Có hàng sẵn số lượng lớn.
  Tiếng Việt

   Dây thừng bện

   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: DCH.03
   • Tiêu Chuẩn: TCVN
   • Cấu Tạo: Sợi tổng hợp
   • Công dụng: Nâng hạ các vật nặng
   • Màu sắc: theo tiêu chuẩn
   • Có hàng sẵn số lượng lớn.
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: DCH.03
   • Tiêu Chuẩn: TCVN
   • Cấu Tạo: Sợi tổng hợp
   • Công dụng: Nâng hạ các vật nặng
   • Màu sắc: theo tiêu chuẩn
   • Có hàng sẵn số lượng lớn.
   Tiếng Việt
   Back to top
   Tin nhắn