Menu

dân xây dựng

Tâm sự chàng kỹ sư

TÂM SỰ CHÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG

Ra đi từ lũy tre làng

Mang theo nhiệt huyết của chàng kỹ sư

Giờ đây nó chết từ từ

Ở nơi rừng rú, hoang vu, lạnh lùng

Núi non điệp điệp trùng trùng

Cái dốc lạnh lùng tít tận trên cao

Ngày xưa lại lỡ chọn vào

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn