Menu

cuộn rào thi công

  Băng cảnh báo cáp điện ngầm

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: CRCT.02
  • Tiêu Chuẩn: TCVN
  • Cấu Tạo: Làm từ nhựa PP
  • Công dụng: Dùng để cảnh báo khu vực có cáp điện ngầm, ngăn người vào khu vực cấm.
  • Màu sắc: trắng, vàng, chữ đỏ hoặc đen
  • Có hàng sẵn số lượng lớn
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: CRCT.02
  • Tiêu Chuẩn: TCVN
  • Cấu Tạo: Làm từ nhựa PP
  • Công dụng: Dùng để cảnh báo khu vực có cáp điện ngầm, ngăn người vào khu vực cấm.
  • Màu sắc: trắng, vàng, chữ đỏ hoặc đen
  • Có hàng sẵn số lượng lớn
  Tiếng Việt

   Băng keo trong

   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: BKPQ.03
   • Tiêu Chuẩn: TCVN
   • Cấu Tạo: Làm từ nhựa dẻo
   • Công dụng: Dùng để dán giấy, liên kết các vật
   • Màu sắc: trong
   • Có hàng sẵn số lượng lớn
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: BKPQ.03
   • Tiêu Chuẩn: TCVN
   • Cấu Tạo: Làm từ nhựa dẻo
   • Công dụng: Dùng để dán giấy, liên kết các vật
   • Màu sắc: trong
   • Có hàng sẵn số lượng lớn
   Tiếng Việt

    Băng cảnh báo phóng xạ

    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: CRCT.04
    • Tiêu Chuẩn: TCVN
    • Cấu Tạo: Làm từ nhựa PP
    • Công dụng: Dùng để cảnh báo khu vực phóng xạ, ngăn người vào khu vực cấm.
    • Màu sắc: vàng - đen
    • Có hàng sẵn số lượng lớn
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: CRCT.04
    • Tiêu Chuẩn: TCVN
    • Cấu Tạo: Làm từ nhựa PP
    • Công dụng: Dùng để cảnh báo khu vực phóng xạ, ngăn người vào khu vực cấm.
    • Màu sắc: vàng - đen
    • Có hàng sẵn số lượng lớn
    Tiếng Việt

     Băng cảnh báo đường nước ngầm

     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: CRCT.03
     • Tiêu Chuẩn: TCVN
     • Cấu Tạo: Làm từ nhựa PP
     • Công dụng: Dùng để cảnh báo khu vực có đường nước ngầm, ngăn người vào khu vực cấm.
     • Màu sắc: vàng - đen
     • Có hàng sẵn số lượng lớn
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: CRCT.03
     • Tiêu Chuẩn: TCVN
     • Cấu Tạo: Làm từ nhựa PP
     • Công dụng: Dùng để cảnh báo khu vực có đường nước ngầm, ngăn người vào khu vực cấm.
     • Màu sắc: vàng - đen
     • Có hàng sẵn số lượng lớn
     Tiếng Việt

      Cuộn rào công trình

      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Mã sản phẩm: CRCT.01
      • Tiêu Chuẩn: TCVN
      • Cấu Tạo: Làm từ nhựa PP
      • Công dụng: Dùng để cảnh báo khu vực đang thi công, ngăn người vào khu vực cấm.
      • Màu sắc: trắng, vàng, chữ đỏ hoặc đen
      • Có hàng sẵn số lượng lớn
      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Mã sản phẩm: CRCT.01
      • Tiêu Chuẩn: TCVN
      • Cấu Tạo: Làm từ nhựa PP
      • Công dụng: Dùng để cảnh báo khu vực đang thi công, ngăn người vào khu vực cấm.
      • Màu sắc: trắng, vàng, chữ đỏ hoặc đen
      • Có hàng sẵn số lượng lớn
      Tiếng Việt
      Back to top
      Tin nhắn