Menu

có những loại găng tay nào

VI TCVN 2606:1978 Phương tiện bảo vệ tay. Phân loại

 Số hiệu:

TCVN 2606:1978

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn