Menu

chụp tai giảm ồn

  Chụp tai chống ồn PC105EM

  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Mã sản phẩm: FCO.06
  • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
  • Độ giảm ồn (NRR): = 28 dB
  • Tiêu chun cht lượng: TCVN, EN352-1, JKKP EM 147/04
  • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Mã sản phẩm: FCO.06
  • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
  • Độ giảm ồn (NRR): = 28 dB
  • Tiêu chun cht lượng: TCVN, EN352-1, JKKP EM 147/04
  • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
  Tiếng Việt

   Chụp tai giảm ồn kết hợp 3M

   • Xuất xứ: 3M Mỹ
   • Mã sản phẩm: FCO.11
   • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
   • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
   • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
   • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
   • Xuất xứ: 3M Mỹ
   • Mã sản phẩm: FCO.11
   • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
   • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
   • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
   • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
   Tiếng Việt

    Chụp tai giảm ồn 3M H9P

    • Xuất xứ: 3M Mỹ
    • Mã sản phẩm: FCO.10
    • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
    • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
    • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
    • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
    • Xuất xứ: 3M Mỹ
    • Mã sản phẩm: FCO.10
    • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
    • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
    • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
    • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
    Tiếng Việt

     Chụp tai giảm ồn 3M H9A

     • Xuất xứ: 3M Mỹ
     • Mã sản phẩm: FCO.09
     • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
     • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
     • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
     • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
     • Xuất xứ: 3M Mỹ
     • Mã sản phẩm: FCO.09
     • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
     • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
     • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
     • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
     Tiếng Việt

      Chụp tai giảm ồn 3M H7A

      • Xuất xứ: 3M Mỹ
      • Mã sản phẩm: FCO.08
      • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
      • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
      • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
      • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
      • Xuất xứ: 3M Mỹ
      • Mã sản phẩm: FCO.08
      • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
      • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
      • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
      • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
      Tiếng Việt

       Chụp tai giảm ồn 3M EM62

       • Xuất xứ: 3M Mỹ
       • Mã sản phẩm: FCO.07
       • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
       • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
       • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
       • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
       • Xuất xứ: 3M Mỹ
       • Mã sản phẩm: FCO.07
       • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
       • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
       • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
       • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
       Tiếng Việt

        Chụp tai chống ồn PC03EM

        • Xuất xứ: Malaysia
        • Mã sản phẩm: FCO.05
        • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
        • Độ giảm ồn (NRR): = 29 dB
        • Tiêu chun cht lượng: TCVN, EN352-1, JKKP EM 147/04.
        • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
        • Xuất xứ: Malaysia
        • Mã sản phẩm: FCO.05
        • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
        • Độ giảm ồn (NRR): = 29 dB
        • Tiêu chun cht lượng: TCVN, EN352-1, JKKP EM 147/04.
        • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
        Tiếng Việt

         Chụp tai chống ồn EM95

         • Xuất xứ: Đài Loan
         • Mã sản phẩm: FCO.04
         • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
         • Độ giảm ồn (NRR): = 24 dB [ANSI*S3.19]
         • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
         • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
         • Xuất xứ: Đài Loan
         • Mã sản phẩm: FCO.04
         • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
         • Độ giảm ồn (NRR): = 24 dB [ANSI*S3.19]
         • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
         • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
         Tiếng Việt

          Chụp tai chống ồn EM92

          • Xuất xứ: Đài Loan
          • Mã sản phẩm: FCO.03
          • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
          • Độ giảm ồn (NRR): = 24 dB [ANSI*S3.19]
          • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
          • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
          • Xuất xứ: Đài Loan
          • Mã sản phẩm: FCO.03
          • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
          • Độ giảm ồn (NRR): = 24 dB [ANSI*S3.19]
          • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
          • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
          Tiếng Việt

           Chụp tai chống ồn EM65

           • Xuất xứ: Đài Loan
           • Mã sản phẩm: FCO.02
           • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
           • Độ giảm ồn (NRR): 15 dB [ANSI*S3.19]
           • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
           • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
           • Xuất xứ: Đài Loan
           • Mã sản phẩm: FCO.02
           • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
           • Độ giảm ồn (NRR): 15 dB [ANSI*S3.19]
           • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
           • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
           Tiếng Việt

           Trang

           Back to top
           Tin nhắn