Menu

chụp tai chồng ồn 3M

  Chụp tai giảm ồn kết hợp 3M

  • Xuất xứ: 3M Mỹ
  • Mã sản phẩm: FCO.11
  • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
  • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
  • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
  • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
  • Xuất xứ: 3M Mỹ
  • Mã sản phẩm: FCO.11
  • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
  • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
  • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
  • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
  Tiếng Việt

   Chụp tai giảm ồn 3M H9P

   • Xuất xứ: 3M Mỹ
   • Mã sản phẩm: FCO.10
   • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
   • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
   • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
   • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
   • Xuất xứ: 3M Mỹ
   • Mã sản phẩm: FCO.10
   • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
   • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
   • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
   • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
   Tiếng Việt

    Chụp tai giảm ồn 3M H9A

    • Xuất xứ: 3M Mỹ
    • Mã sản phẩm: FCO.09
    • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
    • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
    • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
    • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
    • Xuất xứ: 3M Mỹ
    • Mã sản phẩm: FCO.09
    • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
    • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
    • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
    • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
    Tiếng Việt

     Chụp tai giảm ồn 3M H7A

     • Xuất xứ: 3M Mỹ
     • Mã sản phẩm: FCO.08
     • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
     • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
     • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
     • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
     • Xuất xứ: 3M Mỹ
     • Mã sản phẩm: FCO.08
     • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
     • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
     • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
     • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
     Tiếng Việt

      Chụp tai giảm ồn 3M EM62

      • Xuất xứ: 3M Mỹ
      • Mã sản phẩm: FCO.07
      • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
      • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
      • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
      • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
      • Xuất xứ: 3M Mỹ
      • Mã sản phẩm: FCO.07
      • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
      • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
      • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
      • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
      Tiếng Việt
      Back to top
      Tin nhắn