Menu

chống hóa chất

V TCVN 6691:2007 (ISO 6530:2005) Quần áo bảo vệ. Quần áo chống hoá chất lỏng. Xác định độ chống thấm của vật liệu đối với chất lỏng

 Số hiệu:

TCVN 6691:2007 (ISO 6530:2005) 

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn