Menu

chịu nhiệt lửa

V TCVN 6875:2010 (ISO 11612:2008) Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa. Phương pháp thử và yêu cầu tính năng của quần áo chống nhiệt

 Số hiệu:

TCVN 6875:2010
(ISO 11612:2008)

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn