Menu

cáp cẩu hàng chất lượng cao

  Dây cáp cẩu hàng Usafe

  • Xuất xứ: Usafety (Mỹ)
  • Mã sản phẩm: DCH.01
  • Tiêu Chuẩn: CE EN
  • Cấu Tạo: Sợi tổng hợp Polyester độ bền cao
  • Công dụng: Nâng hạ các vật nặng
  • Màu sắc: theo tiêu chuẩn
  • Có hàng sẵn số lượng lớn.
  • Xuất xứ: Usafety (Mỹ)
  • Mã sản phẩm: DCH.01
  • Tiêu Chuẩn: CE EN
  • Cấu Tạo: Sợi tổng hợp Polyester độ bền cao
  • Công dụng: Nâng hạ các vật nặng
  • Màu sắc: theo tiêu chuẩn
  • Có hàng sẵn số lượng lớn.
  Tiếng Việt

   Dây dù mềm

   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: DCH.04
   • Tiêu Chuẩn: TCVN
   • Cấu Tạo: Sợi tổng hợp
   • Công dụng: Nâng hạ các vật nặng, buộc hàng
   • Màu sắc: theo tiêu chuẩn
   • Có hàng sẵn số lượng lớn.
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: DCH.04
   • Tiêu Chuẩn: TCVN
   • Cấu Tạo: Sợi tổng hợp
   • Công dụng: Nâng hạ các vật nặng, buộc hàng
   • Màu sắc: theo tiêu chuẩn
   • Có hàng sẵn số lượng lớn.
   Tiếng Việt

    Dây thừng bện

    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: DCH.03
    • Tiêu Chuẩn: TCVN
    • Cấu Tạo: Sợi tổng hợp
    • Công dụng: Nâng hạ các vật nặng
    • Màu sắc: theo tiêu chuẩn
    • Có hàng sẵn số lượng lớn.
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: DCH.03
    • Tiêu Chuẩn: TCVN
    • Cấu Tạo: Sợi tổng hợp
    • Công dụng: Nâng hạ các vật nặng
    • Màu sắc: theo tiêu chuẩn
    • Có hàng sẵn số lượng lớn.
    Tiếng Việt

     Dây cảo hàng Safetyman

     • Xuất xứ: Safetyman (Đài Loan)
     • Mã sản phẩm: DCH.02
     • Tiêu Chuẩn: TCVN, CE EN
     • Cấu Tạo: Sợi tổng hợp Polyester độ bền cao, cảo thép mạ
     • Công dụng: Nâng hạ các vật nặng
     • Màu sắc: cam
     • Có hàng sẵn số lượng lớn.
     • Xuất xứ: Safetyman (Đài Loan)
     • Mã sản phẩm: DCH.02
     • Tiêu Chuẩn: TCVN, CE EN
     • Cấu Tạo: Sợi tổng hợp Polyester độ bền cao, cảo thép mạ
     • Công dụng: Nâng hạ các vật nặng
     • Màu sắc: cam
     • Có hàng sẵn số lượng lớn.
     Tiếng Việt
     Back to top
     Tin nhắn