Menu

Bộ đồng phục PCCC theo thông tư 48/2015/TT-BCA

Bộ đồng phục PCCC theo thông tư 48/2015/TT-BCA

Mẫu trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở (nhà máy, doanh nghiệp,...), lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; cụ thể:

1. Áo chữa cháy (mẫu số 01).

2. Quần chữa cháy (mẫu số 02).

3. Mũ chữa cháy (mẫu số 03).

4. Ủng chữa cháy (mẫu số 04).

5. Găng tay chữa cháy (mẫu số 05).

6. Khẩu trang chữa cháy (mẫu số 06).

Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất.

Mẫu Đồng phục chữa cháy theo thông tư 48 - Trang phục PCCC theo TT48:

Bảo hộ lao động Nam Sơn cung cấp đầy đủ bộ đồng phục và các trang thiết bị theo Thông tư 48/2015/TT-BCA và Thông tư 56/2014/TT-BCA với đầy đủ biên bản kiểm định đạt TT 48 của BCA và tem kiểm định trên từng sản phẩm có bảo hành theo đúng thời gian quy định.

Vật tư thiết bị được bảo hành 3 tháng đối với quần áo, găng tay và 6 tháng đối với nón và ủng chữa cháy.


Mẫu Đồng phục PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở theo đúng thông tư 48

Quần áo phòng cháy theo thông tư 48


Các vật tư chữa cháy khác

Ngoài ra còn có loại đồng phục PCCC của Hàn Quốc và Mỹ, đạt các tiêu chuẩn EU và Mỹ.

Back to top
Tin nhắn