Menu

bảo vệ thính giác

II QCVN 24:2016/BYT Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

 - Số hiệu:

QCVN 24:2016/BYT

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn