Menu

bảo hộ nam sơn

  Mặt nạ hàn Việt Nam

  • Xuất xứ: BB (Việt Nam)
  • Mã sản phẩm: MNH.05
  • Tiêu chuẩn: TCVN
  • Cấu Tạo: Nhựa tổng hợp
  • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do ánh sáng tia hàn, hơi nóng
  • Màu sắc: Đen
  • Xuất xứ: BB (Việt Nam)
  • Mã sản phẩm: MNH.05
  • Tiêu chuẩn: TCVN
  • Cấu Tạo: Nhựa tổng hợp
  • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do ánh sáng tia hàn, hơi nóng
  • Màu sắc: Đen
  Tiếng Việt

   Gương cầu lồi quả bóng

   • Xuất xứ: Hàn Quốc
   • Mã sản phẩm: GCL.02
   • Tiêu Chuẩn: TCVN, CE
   • Cấu Tạo: mặt kính PMMA
   • Công dụng: Dùng để hướng dẫn, mở rộng góc quan sát
   • Màu sắc: Theo tiêu chuẩn
   • Xuất xứ: Hàn Quốc
   • Mã sản phẩm: GCL.02
   • Tiêu Chuẩn: TCVN, CE
   • Cấu Tạo: mặt kính PMMA
   • Công dụng: Dùng để hướng dẫn, mở rộng góc quan sát
   • Màu sắc: Theo tiêu chuẩn
   Tiếng Việt

    Gương cầu lồi

    • Xuất xứ: Hàn Quốc
    • Mã sản phẩm: GCL.01
    • Tiêu Chuẩn: TCVN, CE
    • Cấu Tạo: mặt kính, trụ sắt/thép
    • Công dụng: Dùng để hướng dẫn, mở rộng góc quan sát
    • Màu sắc: Theo tiêu chuẩn
    • Xuất xứ: Hàn Quốc
    • Mã sản phẩm: GCL.01
    • Tiêu Chuẩn: TCVN, CE
    • Cấu Tạo: mặt kính, trụ sắt/thép
    • Công dụng: Dùng để hướng dẫn, mở rộng góc quan sát
    • Màu sắc: Theo tiêu chuẩn
    Tiếng Việt

     Dùi cui có gắn đèn

     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: DC.02
     • Tiêu Chuẩn: TCVN
     • Cấu Tạo: Nhựa tổng hợp, đèn, pin đại
     • Công dụng: Dùng để hướng dẫn cho lực lượng bảo vệ, chỉ huy
     • Màu sắc: Theo tiêu chuẩn
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: DC.02
     • Tiêu Chuẩn: TCVN
     • Cấu Tạo: Nhựa tổng hợp, đèn, pin đại
     • Công dụng: Dùng để hướng dẫn cho lực lượng bảo vệ, chỉ huy
     • Màu sắc: Theo tiêu chuẩn
     Tiếng Việt

      Dùi cui nhựa

      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Mã sản phẩm: DC.01
      • Tiêu Chuẩn: TCVN
      • Cấu Tạo: Nhựa tổng hợp
      • Công dụng: Dùng để hướng dẫn cho lực lượng bảo vệ, chỉ huy
      • Màu sắc: Theo tiêu chuẩn
      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Mã sản phẩm: DC.01
      • Tiêu Chuẩn: TCVN
      • Cấu Tạo: Nhựa tổng hợp
      • Công dụng: Dùng để hướng dẫn cho lực lượng bảo vệ, chỉ huy
      • Màu sắc: Theo tiêu chuẩn
      Tiếng Việt

       Đèn xoay cảnh báo

       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Mã sản phẩm: ĐX.01
       • Tiêu Chuẩn: TCVN
       • Cấu Tạo: Vỏ nhựa, đèn, pin
       • Công dụng: Dùng để cảnh báo nguy hiểm
       • Màu sắc: Theo tiêu chuẩn
       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Mã sản phẩm: ĐX.01
       • Tiêu Chuẩn: TCVN
       • Cấu Tạo: Vỏ nhựa, đèn, pin
       • Công dụng: Dùng để cảnh báo nguy hiểm
       • Màu sắc: Theo tiêu chuẩn
       Tiếng Việt

        Đèn sự cố Paragon

        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Mã sản phẩm: ĐSC.PRG.01
        • Tiêu Chuẩn: TCVN
        • Cấu Tạo: Vỏ nhựa, đèn, pin
        • Công dụng: Dùng để hướng dẫn theo các ký hiệu khác nhau
        • Màu sắc:  Theo tiêu chuẩn
        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Mã sản phẩm: ĐSC.PRG.01
        • Tiêu Chuẩn: TCVN
        • Cấu Tạo: Vỏ nhựa, đèn, pin
        • Công dụng: Dùng để hướng dẫn theo các ký hiệu khác nhau
        • Màu sắc:  Theo tiêu chuẩn
        Tiếng Việt

         Đèn sự cố Kentom

         • Xuất xứ: Việt Nam
         • Mã sản phẩm: ĐSC.KT.01
         • Tiêu Chuẩn: TCVN
         • Cấu Tạo: Vỏ nhựa, đèn, pin
         • Công dụng: Dùng để hướng dẫn theo các ký hiệu khác nhau
         • Màu sắc:  Theo tiêu chuẩn
         • Xuất xứ: Việt Nam
         • Mã sản phẩm: ĐSC.KT.01
         • Tiêu Chuẩn: TCVN
         • Cấu Tạo: Vỏ nhựa, đèn, pin
         • Công dụng: Dùng để hướng dẫn theo các ký hiệu khác nhau
         • Màu sắc:  Theo tiêu chuẩn
         Tiếng Việt

          Đèn thoát hiểm Paragon

          • Xuất xứ: Việt Nam
          • Mã sản phẩm: ĐTH.PRG.01
          • Tiêu Chuẩn: TCVN
          • Cấu Tạo: Viền nhôm, đèn, pin, 1 mặt hoặc 2 mặt
          • Công dụng: Dùng để hướng dẫn theo các ký hiệu khác nhau
          • Màu sắc:  Theo tiêu chuẩn
          • Xuất xứ: Việt Nam
          • Mã sản phẩm: ĐTH.PRG.01
          • Tiêu Chuẩn: TCVN
          • Cấu Tạo: Viền nhôm, đèn, pin, 1 mặt hoặc 2 mặt
          • Công dụng: Dùng để hướng dẫn theo các ký hiệu khác nhau
          • Màu sắc:  Theo tiêu chuẩn
          Tiếng Việt

           Đèn thoát hiểm Kentom

           • Xuất xứ: Việt Nam
           • Mã sản phẩm: ĐTH.KT.01
           • Tiêu Chuẩn: TCVN
           • Cấu Tạo: Viền nhôm, đèn, pin, 1 mặt hoặc 2 mặt
           • Công dụng: Dùng để hướng dẫn theo các ký hiệu khác nhau
           • Màu sắc:  Theo tiêu chuẩn
           • Xuất xứ: Việt Nam
           • Mã sản phẩm: ĐTH.KT.01
           • Tiêu Chuẩn: TCVN
           • Cấu Tạo: Viền nhôm, đèn, pin, 1 mặt hoặc 2 mặt
           • Công dụng: Dùng để hướng dẫn theo các ký hiệu khác nhau
           • Màu sắc:  Theo tiêu chuẩn
           Tiếng Việt

           Trang

           Back to top
           Tin nhắn