Menu

băng công trình

  Băng cảnh báo cáp điện ngầm

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: CRCT.02
  • Tiêu Chuẩn: TCVN
  • Cấu Tạo: Làm từ nhựa PP
  • Công dụng: Dùng để cảnh báo khu vực có cáp điện ngầm, ngăn người vào khu vực cấm.
  • Màu sắc: trắng, vàng, chữ đỏ hoặc đen
  • Có hàng sẵn số lượng lớn
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: CRCT.02
  • Tiêu Chuẩn: TCVN
  • Cấu Tạo: Làm từ nhựa PP
  • Công dụng: Dùng để cảnh báo khu vực có cáp điện ngầm, ngăn người vào khu vực cấm.
  • Màu sắc: trắng, vàng, chữ đỏ hoặc đen
  • Có hàng sẵn số lượng lớn
  Tiếng Việt

   Phản quang vải

   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: BKPQ.05
   • Tiêu Chuẩn: TCVN
   • Cấu Tạo: vải lụa phản quang
   • Công dụng: Dùng trong ngành may mặc
   • Màu sắc: màu bạc (phản quang), 2 lớp vải 2 bên màu lá mạ, màu cam
   • Có hàng sẵn số lượng lớn
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: BKPQ.05
   • Tiêu Chuẩn: TCVN
   • Cấu Tạo: vải lụa phản quang
   • Công dụng: Dùng trong ngành may mặc
   • Màu sắc: màu bạc (phản quang), 2 lớp vải 2 bên màu lá mạ, màu cam
   • Có hàng sẵn số lượng lớn
   Tiếng Việt

    Phản quang nhựa

    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: BKPQ.06
    • Tiêu Chuẩn: TCVN
    • Cấu Tạo: dây nhựa phản quang
    • Công dụng: Dùng trong ngành may mặc
    • Màu sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng,...
    • Có hàng sẵn số lượng lớn
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: BKPQ.06
    • Tiêu Chuẩn: TCVN
    • Cấu Tạo: dây nhựa phản quang
    • Công dụng: Dùng trong ngành may mặc
    • Màu sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng,...
    • Có hàng sẵn số lượng lớn
    Tiếng Việt

     Phản quang vải lụa

     • Xuất xứ: Việt Nam, 3M
     • Mã sản phẩm: BKPQ.04
     • Tiêu Chuẩn: TCVN, ANSI, CSA
     • Cấu Tạo: vải lụa phản quang
     • Công dụng: Dùng trong ngành may mặc
     • Màu sắc: màu bạc (màu ghi)
     • Có hàng sẵn số lượng lớn
     • Xuất xứ: Việt Nam, 3M
     • Mã sản phẩm: BKPQ.04
     • Tiêu Chuẩn: TCVN, ANSI, CSA
     • Cấu Tạo: vải lụa phản quang
     • Công dụng: Dùng trong ngành may mặc
     • Màu sắc: màu bạc (màu ghi)
     • Có hàng sẵn số lượng lớn
     Tiếng Việt

      Băng keo trong

      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Mã sản phẩm: BKPQ.03
      • Tiêu Chuẩn: TCVN
      • Cấu Tạo: Làm từ nhựa dẻo
      • Công dụng: Dùng để dán giấy, liên kết các vật
      • Màu sắc: trong
      • Có hàng sẵn số lượng lớn
      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Mã sản phẩm: BKPQ.03
      • Tiêu Chuẩn: TCVN
      • Cấu Tạo: Làm từ nhựa dẻo
      • Công dụng: Dùng để dán giấy, liên kết các vật
      • Màu sắc: trong
      • Có hàng sẵn số lượng lớn
      Tiếng Việt

       Băng keo phản quang 3M

       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Mã sản phẩm: BKPQ.02
       • Tiêu Chuẩn: TCVN, ASTM, AASHTO
       • Cấu Tạo: Làm từ nhựa phản quang kim cương 3M
       • Công dụng: Dùng để cảnh báo.
       • Màu sắc: trắng - đỏ, vàng - đen, màu đơn
       • Có hàng sẵn số lượng lớn
       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Mã sản phẩm: BKPQ.02
       • Tiêu Chuẩn: TCVN, ASTM, AASHTO
       • Cấu Tạo: Làm từ nhựa phản quang kim cương 3M
       • Công dụng: Dùng để cảnh báo.
       • Màu sắc: trắng - đỏ, vàng - đen, màu đơn
       • Có hàng sẵn số lượng lớn
       Tiếng Việt

        Băng keo dán nền phản quang

        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Mã sản phẩm: BKPQ.01
        • Tiêu Chuẩn: TCVN
        • Cấu Tạo: Làm từ nhựa PVC
        • Công dụng: Dùng để cảnh báo khu vực nguy hiểm, chia line khu vực
        • Màu sắc: trắng - đỏ, vàng - đen, lục, lam, đỏ, cam,...
        • Có hàng sẵn số lượng lớn
        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Mã sản phẩm: BKPQ.01
        • Tiêu Chuẩn: TCVN
        • Cấu Tạo: Làm từ nhựa PVC
        • Công dụng: Dùng để cảnh báo khu vực nguy hiểm, chia line khu vực
        • Màu sắc: trắng - đỏ, vàng - đen, lục, lam, đỏ, cam,...
        • Có hàng sẵn số lượng lớn
        Tiếng Việt

         Băng cảnh báo phóng xạ

         • Xuất xứ: Việt Nam
         • Mã sản phẩm: CRCT.04
         • Tiêu Chuẩn: TCVN
         • Cấu Tạo: Làm từ nhựa PP
         • Công dụng: Dùng để cảnh báo khu vực phóng xạ, ngăn người vào khu vực cấm.
         • Màu sắc: vàng - đen
         • Có hàng sẵn số lượng lớn
         • Xuất xứ: Việt Nam
         • Mã sản phẩm: CRCT.04
         • Tiêu Chuẩn: TCVN
         • Cấu Tạo: Làm từ nhựa PP
         • Công dụng: Dùng để cảnh báo khu vực phóng xạ, ngăn người vào khu vực cấm.
         • Màu sắc: vàng - đen
         • Có hàng sẵn số lượng lớn
         Tiếng Việt

          Băng cảnh báo đường nước ngầm

          • Xuất xứ: Việt Nam
          • Mã sản phẩm: CRCT.03
          • Tiêu Chuẩn: TCVN
          • Cấu Tạo: Làm từ nhựa PP
          • Công dụng: Dùng để cảnh báo khu vực có đường nước ngầm, ngăn người vào khu vực cấm.
          • Màu sắc: vàng - đen
          • Có hàng sẵn số lượng lớn
          • Xuất xứ: Việt Nam
          • Mã sản phẩm: CRCT.03
          • Tiêu Chuẩn: TCVN
          • Cấu Tạo: Làm từ nhựa PP
          • Công dụng: Dùng để cảnh báo khu vực có đường nước ngầm, ngăn người vào khu vực cấm.
          • Màu sắc: vàng - đen
          • Có hàng sẵn số lượng lớn
          Tiếng Việt

           Cuộn rào công trình

           • Xuất xứ: Việt Nam
           • Mã sản phẩm: CRCT.01
           • Tiêu Chuẩn: TCVN
           • Cấu Tạo: Làm từ nhựa PP
           • Công dụng: Dùng để cảnh báo khu vực đang thi công, ngăn người vào khu vực cấm.
           • Màu sắc: trắng, vàng, chữ đỏ hoặc đen
           • Có hàng sẵn số lượng lớn
           • Xuất xứ: Việt Nam
           • Mã sản phẩm: CRCT.01
           • Tiêu Chuẩn: TCVN
           • Cấu Tạo: Làm từ nhựa PP
           • Công dụng: Dùng để cảnh báo khu vực đang thi công, ngăn người vào khu vực cấm.
           • Màu sắc: trắng, vàng, chữ đỏ hoặc đen
           • Có hàng sẵn số lượng lớn
           Tiếng Việt
           Back to top
           Tin nhắn