Menu

áo phản quang kỹ sư

  Áo phản quang công nhân hai mảnh thun

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: APQ.18
  • Chất liệu: Vải lưới + Sợi phản quang
  • Quy cách: Có 2 sợi phản quang trước sau
  • Màu sắc: Xanh chuối, cam, xanh đen, theo patone màu yêu cầu
  • Công dụng: Dùng cho công nhân, kỹ sư, phượt thủ
  • Size: Free size
  • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí, in thêu logo theo quy cách khách hàng.
  Undefined
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: APQ.18
  • Chất liệu: Vải lưới + Sợi phản quang
  • Quy cách: Có 2 sợi phản quang trước sau
  • Màu sắc: Xanh chuối, cam, xanh đen, theo patone màu yêu cầu
  • Công dụng: Dùng cho công nhân, kỹ sư, phượt thủ
  • Size: Free size
  • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí, in thêu logo theo quy cách khách hàng.
  Tiếng Việt

  - Bảo hộ lao động Nam Sơn có xưởng in, thêu; đáp ứng nhu cầu in thêu logo khách hàng lên áo nhằm quảng bá thương hiệu hay nâng cao nhận thức an toàn tới người lao động.

   Áo phản quang túi hộp thường

   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: APQ.18
   • Chất liệu: Vải lưới + Sợi phản quang.
   • Quy cách: Có 4 sợi phản quang trước sau
   • Màu sắc: Xanh chuối, cam, xanh đen, tất cả các màu theo patone yêu cầu
   • Công dụng: Dùng cho công nhân, kỹ sư, phượt thủ
   • Size: Tự điều chỉnh
   • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí, in thêu logo theo quy cách khách hàng.
   Tiếng Việt
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: APQ.18
   • Chất liệu: Vải lưới + Sợi phản quang.
   • Quy cách: Có 4 sợi phản quang trước sau
   • Màu sắc: Xanh chuối, cam, xanh đen, tất cả các màu theo patone yêu cầu
   • Công dụng: Dùng cho công nhân, kỹ sư, phượt thủ
   • Size: Tự điều chỉnh
   • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí, in thêu logo theo quy cách khách hàng.

    Áo phản quang dây kéo 03

    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: APQ.17
    • Chất liệu: Vải lưới + Sợi phản quang.
    • Quy cách: Có 3 sợi phản quang chạy dọc lưng, ngực và bụng, áo dài tới giữa đùi
    • Màu sắc: Xanh chuối, cam, xanh đen, xám,... theo patone màu yêu cầu
    • Công dụng: Dùng cho công nhân, kỹ sư, phượt thủ
    • Size: Tự điều chỉnh
    • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí, in thêu logo theo quy cách khách hàng.
    Tiếng Việt
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: APQ.17
    • Chất liệu: Vải lưới + Sợi phản quang.
    • Quy cách: Có 3 sợi phản quang chạy dọc lưng, ngực và bụng, áo dài tới giữa đùi
    • Màu sắc: Xanh chuối, cam, xanh đen, xám,... theo patone màu yêu cầu
    • Công dụng: Dùng cho công nhân, kỹ sư, phượt thủ
    • Size: Tự điều chỉnh
    • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí, in thêu logo theo quy cách khách hàng.

     Áo phản quang dây kéo 02

     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: APQ.16
     • Chất liệu: Vải lưới + Sợi phản quang.
     • Quy cách: Có 3 sợi phản quang chạy dọc lưng, bụng, phản quang to
     • Màu sắc: Xanh chuối, cam, xanh đen, theo patone màu yêu cầu
     • Công dụng: Dùng cho công nhân, kỹ sư, phượt thủ
     • Size: Tự điều chỉnh
     • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí, in thêu logo theo quy cách khách hàng.
     Tiếng Việt
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: APQ.16
     • Chất liệu: Vải lưới + Sợi phản quang.
     • Quy cách: Có 3 sợi phản quang chạy dọc lưng, bụng, phản quang to
     • Màu sắc: Xanh chuối, cam, xanh đen, theo patone màu yêu cầu
     • Công dụng: Dùng cho công nhân, kỹ sư, phượt thủ
     • Size: Tự điều chỉnh
     • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí, in thêu logo theo quy cách khách hàng.

      Áo phản quang dây kéo 01

      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Mã sản phẩm: APQ.15
      • Chất liệu: Vải lưới + Sợi phản quang.
      • Quy cách: Có 4 sợi phản quang trước sau, sợi phản quang to, rất dễ quan sát.
      • Màu sắc: Xanh chuối, cam, xanh đen, theo patone màu
      • Công dụng: Dùng cho công nhân, kỹ sư, phượt thủ
      • Size: Tự điều chỉnh
      • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí, in thêu logo theo quy cách khách hàng.
      Tiếng Việt
      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Mã sản phẩm: APQ.15
      • Chất liệu: Vải lưới + Sợi phản quang.
      • Quy cách: Có 4 sợi phản quang trước sau, sợi phản quang to, rất dễ quan sát.
      • Màu sắc: Xanh chuối, cam, xanh đen, theo patone màu
      • Công dụng: Dùng cho công nhân, kỹ sư, phượt thủ
      • Size: Tự điều chỉnh
      • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí, in thêu logo theo quy cách khách hàng.

       Áo phản quang thường 02

       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Mã sản phẩm: APQ.14
       • Chất liệu: Vải lưới + Sợi phản quang.
       • Quy cách: Có 4 sợi phản quang trước sau
       • Màu sắc: Xanh chuối, cam, xanh đen, xám,... theo patone màu yêu cầu
       • Công dụng: Dùng cho công nhân, kỹ sư, phượt thủ
       • Size: Tự điều chỉnh
       • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí, in thêu logo theo quy cách khách hàng.
       Tiếng Việt
       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Mã sản phẩm: APQ.14
       • Chất liệu: Vải lưới + Sợi phản quang.
       • Quy cách: Có 4 sợi phản quang trước sau
       • Màu sắc: Xanh chuối, cam, xanh đen, xám,... theo patone màu yêu cầu
       • Công dụng: Dùng cho công nhân, kỹ sư, phượt thủ
       • Size: Tự điều chỉnh
       • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí, in thêu logo theo quy cách khách hàng.

        Áo phản quang thường

        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Mã sản phẩm: APQ.13
        • Chất liệu: Vải lưới + Sợi phản quang.
        • Quy cách: Có 4 sợi phản quang trước sau
        • Màu sắc: Xanh chuối, cam, xanh đen, xám,... theo patone màu yêu cầu
        • Công dụng: Dùng cho công nhân, kỹ sư, phượt thủ
        • Size: Tự điều chỉnh
        • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí, in thêu logo theo quy cách khách hàng.
        Tiếng Việt
        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Mã sản phẩm: APQ.13
        • Chất liệu: Vải lưới + Sợi phản quang.
        • Quy cách: Có 4 sợi phản quang trước sau
        • Màu sắc: Xanh chuối, cam, xanh đen, xám,... theo patone màu yêu cầu
        • Công dụng: Dùng cho công nhân, kỹ sư, phượt thủ
        • Size: Tự điều chỉnh
        • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí, in thêu logo theo quy cách khách hàng.

         Áo phản quang dây hông

         • Xuất xứ: Việt Nam
         • Mã sản phẩm: APQ.12
         • Chất liệu: Vải lưới + Sợi phản quang
         • Quy cách: Có 3 sợi phản quang trước sau
         • Màu sắc: Xanh chuối, cam, xanh đen, theo patone màu yêu cầu
         • Công dụng: Dùng cho công nhân, kỹ sư, phượt thủ
         • Size: Tự điều chỉnh
         • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí, in thêu logo theo quy cách khách hàng.
         Tiếng Việt
         • Xuất xứ: Việt Nam
         • Mã sản phẩm: APQ.12
         • Chất liệu: Vải lưới + Sợi phản quang
         • Quy cách: Có 3 sợi phản quang trước sau
         • Màu sắc: Xanh chuối, cam, xanh đen, theo patone màu yêu cầu
         • Công dụng: Dùng cho công nhân, kỹ sư, phượt thủ
         • Size: Tự điều chỉnh
         • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí, in thêu logo theo quy cách khách hàng.

          Áo phản quang dây vải 02

          • Xuất xứ: Việt Nam
          • Mã sản phẩm: APQ.11
          • Chất liệu: Dây phản quang vải tốt, phản quang 3M.
          • Quy cách: Phản quang chạy dọc thân dây.
          • Màu sắc: Xanh chuối, cam.
          • Công dụng: Dùng cho công nhân, kỹ sư, phượt thủ
          • Size: Tự điều chỉnh
          • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí, in thêu logo theo quy cách khách hàng.
          Tiếng Việt
          • Xuất xứ: Việt Nam
          • Mã sản phẩm: APQ.11
          • Chất liệu: Dây phản quang vải tốt, phản quang 3M.
          • Quy cách: Phản quang chạy dọc thân dây.
          • Màu sắc: Xanh chuối, cam.
          • Công dụng: Dùng cho công nhân, kỹ sư, phượt thủ
          • Size: Tự điều chỉnh
          • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí, in thêu logo theo quy cách khách hàng.

          Trang

          Back to top
          Tin nhắn