Menu

3M 6800

  Mặt nạ phòng độc 3M 6800

  • Mã sản phẩm: MNPD08
  • Xut xứ: 3M (Mỹ)
  • Tiêu chun: TCVN, CE, NIOSH
  • Cht liu: Nhựa, màng poly, phin lọc hoạt tính
  • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc
  • Màu sc: Xám
  Tiếng Việt
  • Mã sản phẩm: MNPD08
  • Xut xứ: 3M (Mỹ)
  • Tiêu chun: TCVN, CE, NIOSH
  • Cht liu: Nhựa, màng poly, phin lọc hoạt tính
  • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc
  • Màu sc: Xám
  Back to top
  Tin nhắn