Menu

an toàn lao động

Những hình ảnh khiến bạn phải suy nghĩ về an toàn

Tại sao chúng ta lại lơ là, không quan tâm hay làm một cách đối phó công tác an toàn?

         Ai trong chúng ta cũng muốn công việc được tiến hành một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng nhất. Bạn đã làm công việc đó suốt hơn chục năm. Tôi cũng đã làm điện cả trên 20 năm rồi đấy! Tôi có thể bỏ qua bước này, bước kia mà vẫn hoàn thành việc.

Vietnamese

Danh mục tiêu chuẩn TCVN, quy chuẩn QCVN về phương tiện bảo hộ lao động cá nhân PPE

Danh mục tiêu chuẩn TCVN, quy chuẩn QCVN về phương tiện bảo hộ lao động cá nhân (PPE)

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu về Định nghĩa Phương tiện bảo hộ lao động cá nhân?

Phương tiện (trang thiết bị) bảo hộ lao động cá nhân là những trang thiết bị sử dụng trên một phần hoặc toàn bộ cơ thể người lao động để ngăn chặn các yếu tố có hại và nguy hiểm từ bên ngoài hoặc làm giảm bớt ảnh hưởng đó, phòng ngừa tai nạn lao động hoặc giảm mức độ và quy mô thiệt hại.

Tại sao cần sử dụng Phương tiện (trang thiết bị) bảo hộ lao động cá nhân?

Vietnamese

A TCVN 7547:2005 Phương tiện bảo vệ cá nhân. Phân loại

 - Số hiệu:

TCVN 7547:2005

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

Vietnamese

III TCVN 6517:1999 (ISO 4855:1981) Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân. Phương pháp thử nghiệm phi quang học

 - Số hiệu:

 TCVN 6517:1999

(ISO 4855:1981)

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

Vietnamese

Quần áo bảo hộ lao động

Hãy xem video về chúng tôi....

Cảm ơn bạn đã quan tâm và ủng hộ Nam Sơn, chúng tôi hi vọng mang an toàn đến người lao động nhiều hơn nữa để đảm bảo công tác an toàn đi lên, chất lượng công việc, cuộc sống của người lao động ngày càng được nâng cao.

Và để bạn trở về nhà an toàn mỗi ngày sau giờ làm việc.

--------

Bảo hộ lao động Nam Sơn

Mang niềm tin đến mọi người

Vietnamese

Hình ảnh đẹp nơi công trường


Chiều buông


Kỹ sư đo lường

Vietnamese
Back to top
Tin nhắn