Menu

nút giảm ồn

  Chụp tai chống ồn EM95

  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Mã sản phẩm: FCO.04
  • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
  • Độ giảm ồn (NRR): = 24 dB [ANSI*S3.19]
  • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
  • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Mã sản phẩm: FCO.04
  • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
  • Độ giảm ồn (NRR): = 24 dB [ANSI*S3.19]
  • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
  • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
  Vietnamese

   Chụp tai chống ồn EM92

   • Xuất xứ: Đài Loan
   • Mã sản phẩm: FCO.03
   • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
   • Độ giảm ồn (NRR): = 24 dB [ANSI*S3.19]
   • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
   • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
   • Xuất xứ: Đài Loan
   • Mã sản phẩm: FCO.03
   • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
   • Độ giảm ồn (NRR): = 24 dB [ANSI*S3.19]
   • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
   • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
   Vietnamese

    Chụp tai chống ồn EM65

    • Xuất xứ: Đài Loan
    • Mã sản phẩm: FCO.02
    • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
    • Độ giảm ồn (NRR): 15 dB [ANSI*S3.19]
    • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
    • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
    • Xuất xứ: Đài Loan
    • Mã sản phẩm: FCO.02
    • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
    • Độ giảm ồn (NRR): 15 dB [ANSI*S3.19]
    • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
    • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
    Vietnamese

     Chụp tai chống ồn EM62

     • Xuất xứ: Đài Loan
     • Mã sản phẩm: FCO.01
     • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
     • Độ giảm ồn (NRR): = 17 dB [ANSI*S3.19]
     • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
     • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
     • Xuất xứ: Đài Loan
     • Mã sản phẩm: FCO.01
     • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
     • Độ giảm ồn (NRR): = 17 dB [ANSI*S3.19]
     • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
     • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
     Vietnamese

      Nút tai chống ồn Đài Loan NP36

      • Xuất xứ: Đài Loan
      • Mã sản phẩm: NCO.09
      • Chất liệu: Silicon xốp tổng hợp
      • Độ giảm ồn (NRR): = 25 dB [ANSI * S3.19]; = 29 dB [CE]
      • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
      • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
      • Xuất xứ: Đài Loan
      • Mã sản phẩm: NCO.09
      • Chất liệu: Silicon xốp tổng hợp
      • Độ giảm ồn (NRR): = 25 dB [ANSI * S3.19]; = 29 dB [CE]
      • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
      • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
      Vietnamese

       Nút tai chống ồn Đài Loan NP35

       • Xuất xứ: Đài Loan
       • Mã sản phẩm: NCO.08
       • Chất liệu: PVC
       • Độ giảm ồn (NRR): 23 dB [ANSI *S3.19]; = 26 dB [CE]
       • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI *S3.19
       • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
       • Xuất xứ: Đài Loan
       • Mã sản phẩm: NCO.08
       • Chất liệu: PVC
       • Độ giảm ồn (NRR): 23 dB [ANSI *S3.19]; = 26 dB [CE]
       • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI *S3.19
       • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
       Vietnamese

        Nút tai chống ồn Đài Loan EP5

        • Xuất xứ: Đài Loan
        • Mã sản phẩm: NCO.07
        • Chất liệu: Silicon xốp tổng hợp
        • Độ giảm ồn (NRR): 37 dB
        • Tiêu chun cht lượng: CE
        • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
        • Xuất xứ: Đài Loan
        • Mã sản phẩm: NCO.07
        • Chất liệu: Silicon xốp tổng hợp
        • Độ giảm ồn (NRR): 37 dB
        • Tiêu chun cht lượng: CE
        • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
        Vietnamese

         Nút tai chống ồn 3M Ultra fit

         • Xuất xứ: 3M (Mỹ)
         • Mã sản phẩm: NCO.06
         • Chất liệu: Silicon xốp tổng hợp
         • Độ giảm ồn (NRR): 25 dB
         • Tiêu chun cht lượng: CE EN 352-2, ANSI S3.19
         • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
         • Xuất xứ: 3M (Mỹ)
         • Mã sản phẩm: NCO.06
         • Chất liệu: Silicon xốp tổng hợp
         • Độ giảm ồn (NRR): 25 dB
         • Tiêu chun cht lượng: CE EN 352-2, ANSI S3.19
         • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
         Vietnamese

          Nút tai chống ồn 3M 1270

          • Xuất xứ: 3M (Mỹ)
          • Mã sản phẩm: NCO.04
          • Chất liệu: Silicon xốp tổng hợp
          • Độ giảm ồn (NRR): 25 dB
          • Tiêu chun cht lượng: TCVN, JKKP EP 76/00 & JKKP EP 77/00
          • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
          • Xuất xứ: 3M (Mỹ)
          • Mã sản phẩm: NCO.04
          • Chất liệu: Silicon xốp tổng hợp
          • Độ giảm ồn (NRR): 25 dB
          • Tiêu chun cht lượng: TCVN, JKKP EP 76/00 & JKKP EP 77/00
          • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
          Vietnamese

           Nút tai chống ồn Việt Nam 02

           • Xuất xứ: Việt Nam
           • Mã sản phẩm: NCO.02
           • Chất liệu: Nhựa PE hóa dẻo và Silicon tổng hợp
           • Độ giảm ồn (NRR): 23 dB
           • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
           • Xuất xứ: Việt Nam
           • Mã sản phẩm: NCO.02
           • Chất liệu: Nhựa PE hóa dẻo và Silicon tổng hợp
           • Độ giảm ồn (NRR): 23 dB
           • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
           Vietnamese

           Pages

           Back to top
           Tin nhắn