Menu

Kỹ năng cải tiến chất lượng theo chu trình Plan Do Check Act

Tham khảo tài liệu, bạn sẽ nắm được:

  • Các bước trong chu trình PDCA;
  • Thực hành, phân tích và lập KHCL theo PDCA; 
  • Vận dụng một số kỹ thuật sơ đồ xương cá, bản đồ tư duy, phương pháp 20/80
Định nghĩa sơ đồ Plan, Do, Check, Act:
  • PDCA là công cụ hữu hiệu, phương pháp luận khoa học để giải quyết vấn đề;
  • Được thiết kế để áp dụng liên tục, nhiều lần;
  • Bao gồm các hoạt động theo vòng khép kín;
  • Nâng cao kiến thức cá nhân khi đánh giá nguyên nhân của vấn đề;
  • Mục đích cuối cùng của chu trình PDCA là cải tiến liên tục làm cho khách hàng hài lòng.

Mời các bạn cùng Bảo hộ lao động Nam Sơn tham khảo tài liệu Kỹ năng cải tiến chất lượng theo chu trình Plan Do Check Act  nhé:

Nguồn: Bệnh viện Đa Khoa Ngã Năm - Sóc Trăng

Back to top
Tin nhắn