Menu

Mũ nhựa bảo hộ

  Nón bảo hộ SSEDA

  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Mã sản phẩm: NBH.SD.01
  • Loại: Nón nhựa bảo hộ, cách điện Class E 1,2kV
  • Tiêu Chuẩn: CE EN397:2000, ANSI Z89.1, KOSHAI
  • Cấu Tạo: Làm từ nhựa ABS, có lót mút xốp cách nhiệt nắng nóng.
  • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
  • Màu sắc: Vàng, trắng
  • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Mã sản phẩm: NBH.SD.01
  • Loại: Nón nhựa bảo hộ, cách điện Class E 1,2kV
  • Tiêu Chuẩn: CE EN397:2000, ANSI Z89.1, KOSHAI
  • Cấu Tạo: Làm từ nhựa ABS, có lót mút xốp cách nhiệt nắng nóng.
  • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
  • Màu sắc: Vàng, trắng
  • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
  Vietnamese

   Nón bảo hộ Safetyman SM18

   • Xuất xứ: Canada (sản xuất tại Thái Lan)
   • Mã sản phẩm: NBH.SM.01
   • Loại: Nón nhựa bảo hộ
   • Tiêu Chuẩn: TIS 368-2554
   • Cấu Tạo: Làm từ nhựa ABS, khối lượng 299g + 112g
   • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
   • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng
   • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
   • Xuất xứ: Canada (sản xuất tại Thái Lan)
   • Mã sản phẩm: NBH.SM.01
   • Loại: Nón nhựa bảo hộ
   • Tiêu Chuẩn: TIS 368-2554
   • Cấu Tạo: Làm từ nhựa ABS, khối lượng 299g + 112g
   • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
   • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng
   • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
   Vietnamese

    Nón bảo hộ Thùy Dương

    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: NBH.N.04
    • Loại: Nón nhựa bảo hộ
    • Tiêu Chuẩn: TCVN 6407-1998
    • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE - ABS
    • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi
    • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh dương, xanh ngọc, trắng
    • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: NBH.N.04
    • Loại: Nón nhựa bảo hộ
    • Tiêu Chuẩn: TCVN 6407-1998
    • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE - ABS
    • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi
    • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh dương, xanh ngọc, trắng
    • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
    Vietnamese

     Nón bảo hộ Protector

     • Xuất xứ: Australia Úc
     • Mã sản phẩm: NBH.PT.01
     • Loại: Nón nhựa bảo hộ
     • Tiêu Chuẩn: AS/NZS 1801, CE EN 397:201
     • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE
     • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
     • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng, xám
     • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
     • Xuất xứ: Australia Úc
     • Mã sản phẩm: NBH.PT.01
     • Loại: Nón nhựa bảo hộ
     • Tiêu Chuẩn: AS/NZS 1801, CE EN 397:201
     • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE
     • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
     • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng, xám
     • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
     Vietnamese

      Nón bảo hộ North USA

      • Xuất xứ: USA Mỹ
      • Mã sản phẩm: NBH.NORTH.01
      • Loại: Nón nhựa bảo hộ
      • Tiêu Chuẩn: ANSI Z89.1 2009, Type 1, Class E, G&C, CE EN 397:201
      • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE, độ dày 30mm
      • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát, cách điện 20.000V
      • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng, xám
      • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
      • Xuất xứ: USA Mỹ
      • Mã sản phẩm: NBH.NORTH.01
      • Loại: Nón nhựa bảo hộ
      • Tiêu Chuẩn: ANSI Z89.1 2009, Type 1, Class E, G&C, CE EN 397:201
      • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE, độ dày 30mm
      • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát, cách điện 20.000V
      • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng, xám
      • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
      Vietnamese

       Nón bảo hộ Elvex

       • Xuất xứ: USA Mỹ
       • Mã sản phẩm: NBH.EV.01
       • Loại: Nón nhựa bảo hộ
       • Tiêu Chuẩn: ANSI Z89.1 2009, Type 1, Class E, G&C, CE EN 397:201
       • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE, độ dày 30mm
       • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát, cách điện 20.000V
       • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng, xám
       • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
       • Xuất xứ: USA Mỹ
       • Mã sản phẩm: NBH.EV.01
       • Loại: Nón nhựa bảo hộ
       • Tiêu Chuẩn: ANSI Z89.1 2009, Type 1, Class E, G&C, CE EN 397:201
       • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE, độ dày 30mm
       • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát, cách điện 20.000V
       • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng, xám
       • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
       Vietnamese

        Nón bảo hộ Kukje

        • Xuất xứ: Hàn Quốc
        • Mã sản phẩm: NBH.KJ.01
        • Loại: Nón nhựa bảo hộ
        • Tiêu Chuẩn: CE EN397:2000, ANSI Z89.1
        • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE-ABS, có lót mút xốp cách nhiệt nắng nóng.
        • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
        • Màu sắc: Vàng, trắng
        • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
        • Xuất xứ: Hàn Quốc
        • Mã sản phẩm: NBH.KJ.01
        • Loại: Nón nhựa bảo hộ
        • Tiêu Chuẩn: CE EN397:2000, ANSI Z89.1
        • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE-ABS, có lót mút xốp cách nhiệt nắng nóng.
        • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
        • Màu sắc: Vàng, trắng
        • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
        Vietnamese

         Nón bảo hộ chóp tròn chống nóng

         • Xuất xứ: Nhật Bản (sản xuất tại Việt Nam)
         • Mã sản phẩm: NBH.JP.01
         • Loại: Nón nhựa bảo hộ, cách điện 25kV
         • Tiêu Chuẩn: TCVN 6407-1998, JP 
         • Cấu Tạo: Làm từ nhựa ABS
         • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
         • Màu sắc: Vàng, trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá
         • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
         • Xuất xứ: Nhật Bản (sản xuất tại Việt Nam)
         • Mã sản phẩm: NBH.JP.01
         • Loại: Nón nhựa bảo hộ, cách điện 25kV
         • Tiêu Chuẩn: TCVN 6407-1998, JP 
         • Cấu Tạo: Làm từ nhựa ABS
         • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
         • Màu sắc: Vàng, trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá
         • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
         Vietnamese

          Nón bảo hộ MSA

          • Xuất xứ: USA (Mỹ)
          • Mã sản phẩm: NBH.MSA.01
          • Loại: Nón nhựa bảo hộ, chịu lực kéo 4300 psi, chống dầu
          • Tiêu Chuẩn: CE, ANSI
          • Cấu Tạo: Làm từ nhựa ABS, khối lượng 430g, khung nón 4 điểm tiếp xúc
          • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
          • Màu sắc: Vàng, trắng, xanh, đỏ, cam, vàng, đen
          • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
          • Xuất xứ: USA (Mỹ)
          • Mã sản phẩm: NBH.MSA.01
          • Loại: Nón nhựa bảo hộ, chịu lực kéo 4300 psi, chống dầu
          • Tiêu Chuẩn: CE, ANSI
          • Cấu Tạo: Làm từ nhựa ABS, khối lượng 430g, khung nón 4 điểm tiếp xúc
          • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
          • Màu sắc: Vàng, trắng, xanh, đỏ, cam, vàng, đen
          • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
          Vietnamese

           Nón bảo hộ Proguard

           • Xuất xứ: Malaysia
           • Mã sản phẩm: NBH.PG.01
           • Loại: Nón nhựa bảo hộ
           • Tiêu Chuẩn: CE EN397, ANSI Z89.1
           • Cấu Tạo: Làm từ nhựa ABS
           • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
           • Màu sắc: Vàng, trắng, đỏ, cam
           • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
           • Xuất xứ: Malaysia
           • Mã sản phẩm: NBH.PG.01
           • Loại: Nón nhựa bảo hộ
           • Tiêu Chuẩn: CE EN397, ANSI Z89.1
           • Cấu Tạo: Làm từ nhựa ABS
           • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
           • Màu sắc: Vàng, trắng, đỏ, cam
           • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
           Vietnamese

           Pages

           Back to top
           Tin nhắn