Menu

Mũ lao động

  Nón vải lưỡi trai

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: NBH.V.01
  • Loại: Nón vải bảo hộ
  • Cấu Tạo: May bằng vải kaki, cotton, mẫu có sẵn hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Công dụng: Bao tóc, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, quà tặng khách hàng
  • Màu sắc: Theo mẫu hoặc theo màu yêu cầu
  • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: NBH.V.01
  • Loại: Nón vải bảo hộ
  • Cấu Tạo: May bằng vải kaki, cotton, mẫu có sẵn hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Công dụng: Bao tóc, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, quà tặng khách hàng
  • Màu sắc: Theo mẫu hoặc theo màu yêu cầu
  • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
  Vietnamese

   Nón bảo hộ SSEDA

   • Xuất xứ: Hàn Quốc
   • Mã sản phẩm: NBH.SD.01
   • Loại: Nón nhựa bảo hộ, cách điện Class E 1,2kV
   • Tiêu Chuẩn: CE EN397:2000, ANSI Z89.1, KOSHAI
   • Cấu Tạo: Làm từ nhựa ABS, có lót mút xốp cách nhiệt nắng nóng.
   • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
   • Màu sắc: Vàng, trắng
   • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
   • Xuất xứ: Hàn Quốc
   • Mã sản phẩm: NBH.SD.01
   • Loại: Nón nhựa bảo hộ, cách điện Class E 1,2kV
   • Tiêu Chuẩn: CE EN397:2000, ANSI Z89.1, KOSHAI
   • Cấu Tạo: Làm từ nhựa ABS, có lót mút xốp cách nhiệt nắng nóng.
   • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
   • Màu sắc: Vàng, trắng
   • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
   Vietnamese

    Nón bảo hộ Safetyman SM18

    • Xuất xứ: Canada (sản xuất tại Thái Lan)
    • Mã sản phẩm: NBH.SM.01
    • Loại: Nón nhựa bảo hộ
    • Tiêu Chuẩn: TIS 368-2554
    • Cấu Tạo: Làm từ nhựa ABS, khối lượng 299g + 112g
    • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
    • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng
    • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
    • Xuất xứ: Canada (sản xuất tại Thái Lan)
    • Mã sản phẩm: NBH.SM.01
    • Loại: Nón nhựa bảo hộ
    • Tiêu Chuẩn: TIS 368-2554
    • Cấu Tạo: Làm từ nhựa ABS, khối lượng 299g + 112g
    • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
    • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng
    • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
    Vietnamese

     Nón bảo hộ Thùy Dương

     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: NBH.N.04
     • Loại: Nón nhựa bảo hộ
     • Tiêu Chuẩn: TCVN 6407-1998
     • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE - ABS
     • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi
     • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh dương, xanh ngọc, trắng
     • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: NBH.N.04
     • Loại: Nón nhựa bảo hộ
     • Tiêu Chuẩn: TCVN 6407-1998
     • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE - ABS
     • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi
     • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh dương, xanh ngọc, trắng
     • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
     Vietnamese

      Nón bảo hộ Protector

      • Xuất xứ: Australia Úc
      • Mã sản phẩm: NBH.PT.01
      • Loại: Nón nhựa bảo hộ
      • Tiêu Chuẩn: AS/NZS 1801, CE EN 397:201
      • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE
      • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
      • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng, xám
      • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
      • Xuất xứ: Australia Úc
      • Mã sản phẩm: NBH.PT.01
      • Loại: Nón nhựa bảo hộ
      • Tiêu Chuẩn: AS/NZS 1801, CE EN 397:201
      • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE
      • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
      • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng, xám
      • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
      Vietnamese

       Nón bảo hộ North USA

       • Xuất xứ: USA Mỹ
       • Mã sản phẩm: NBH.NORTH.01
       • Loại: Nón nhựa bảo hộ
       • Tiêu Chuẩn: ANSI Z89.1 2009, Type 1, Class E, G&C, CE EN 397:201
       • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE, độ dày 30mm
       • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát, cách điện 20.000V
       • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng, xám
       • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
       • Xuất xứ: USA Mỹ
       • Mã sản phẩm: NBH.NORTH.01
       • Loại: Nón nhựa bảo hộ
       • Tiêu Chuẩn: ANSI Z89.1 2009, Type 1, Class E, G&C, CE EN 397:201
       • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE, độ dày 30mm
       • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát, cách điện 20.000V
       • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng, xám
       • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
       Vietnamese

        Nón bảo hộ Elvex

        • Xuất xứ: USA Mỹ
        • Mã sản phẩm: NBH.EV.01
        • Loại: Nón nhựa bảo hộ
        • Tiêu Chuẩn: ANSI Z89.1 2009, Type 1, Class E, G&C, CE EN 397:201
        • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE, độ dày 30mm
        • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát, cách điện 20.000V
        • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng, xám
        • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
        • Xuất xứ: USA Mỹ
        • Mã sản phẩm: NBH.EV.01
        • Loại: Nón nhựa bảo hộ
        • Tiêu Chuẩn: ANSI Z89.1 2009, Type 1, Class E, G&C, CE EN 397:201
        • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE, độ dày 30mm
        • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát, cách điện 20.000V
        • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng, xám
        • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
        Vietnamese

         Nón vải chống nóng

         • Xuất xứ: Việt Nam
         • Mã sản phẩm: NBH.V.03
         • Loại: Nón vải bảo hộ
         • Cấu Tạo: May bằng vải kaki, cotton, mẫu có sẵn hoặc theo yêu cầu khách hàng
         • Công dụng: Bao tóc, chống nóng, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp.
         • Màu sắc: Theo mẫu hoặc theo màu yêu cầu
         • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
         • Xuất xứ: Việt Nam
         • Mã sản phẩm: NBH.V.03
         • Loại: Nón vải bảo hộ
         • Cấu Tạo: May bằng vải kaki, cotton, mẫu có sẵn hoặc theo yêu cầu khách hàng
         • Công dụng: Bao tóc, chống nóng, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp.
         • Màu sắc: Theo mẫu hoặc theo màu yêu cầu
         • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
         Vietnamese

          Nón vải tai bèo

          • Xuất xứ: Việt Nam
          • Mã sản phẩm: NBH.V.02
          • Loại: Nón vải bảo hộ
          • Cấu Tạo: May bằng vải kaki, cotton, mẫu có sẵn hoặc theo yêu cầu khách hàng
          • Công dụng: Bao tóc, che nắng, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, quà tặng khách hàng
          • Màu sắc: Theo mẫu hoặc theo màu yêu cầu
          • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
          • Xuất xứ: Việt Nam
          • Mã sản phẩm: NBH.V.02
          • Loại: Nón vải bảo hộ
          • Cấu Tạo: May bằng vải kaki, cotton, mẫu có sẵn hoặc theo yêu cầu khách hàng
          • Công dụng: Bao tóc, che nắng, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, quà tặng khách hàng
          • Màu sắc: Theo mẫu hoặc theo màu yêu cầu
          • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
          Vietnamese

           Nón bảo hộ Kukje

           • Xuất xứ: Hàn Quốc
           • Mã sản phẩm: NBH.KJ.01
           • Loại: Nón nhựa bảo hộ
           • Tiêu Chuẩn: CE EN397:2000, ANSI Z89.1
           • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE-ABS, có lót mút xốp cách nhiệt nắng nóng.
           • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
           • Màu sắc: Vàng, trắng
           • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
           • Xuất xứ: Hàn Quốc
           • Mã sản phẩm: NBH.KJ.01
           • Loại: Nón nhựa bảo hộ
           • Tiêu Chuẩn: CE EN397:2000, ANSI Z89.1
           • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE-ABS, có lót mút xốp cách nhiệt nắng nóng.
           • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
           • Màu sắc: Vàng, trắng
           • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
           Vietnamese

           Pages

           Back to top
           Tin nhắn