Menu

mặt nạ phòng hơi độc

  Mặt nạ phòng độc Liên Xô

  • Mã sản phẩm: MNPD04
  • Xut xứ: Nga
  • Tiêu chun: TCVN
  • Cht liu: Nhựa, màng poly, phin lọc hoạt tính
  • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc
  • Màu sc: Xanh quân đội
  • Mã sản phẩm: MNPD04
  • Xut xứ: Nga
  • Tiêu chun: TCVN
  • Cht liu: Nhựa, màng poly, phin lọc hoạt tính
  • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc
  • Màu sc: Xanh quân đội
  Vietnamese

   Mặt nạ phòng độc 3M 6800

   • Mã sản phẩm: MNPD08
   • Xut xứ: 3M (Mỹ)
   • Tiêu chun: TCVN, CE, NIOSH
   • Cht liu: Nhựa, màng poly, phin lọc hoạt tính
   • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc
   • Màu sc: Xám
   • Mã sản phẩm: MNPD08
   • Xut xứ: 3M (Mỹ)
   • Tiêu chun: TCVN, CE, NIOSH
   • Cht liu: Nhựa, màng poly, phin lọc hoạt tính
   • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc
   • Màu sc: Xám
   Vietnamese

    Mặt nạ phòng độc 3M 6100

    • Mã sản phẩm: MNPD07
    • Xut xứ: 3M (Mỹ)
    • Tiêu chun: TCVN, CE
    • Cht liu: Nhựa, màng poly, phin lọc hoạt tính
    • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc
    • Màu sc: Xám
    • Mã sản phẩm: MNPD07
    • Xut xứ: 3M (Mỹ)
    • Tiêu chun: TCVN, CE
    • Cht liu: Nhựa, màng poly, phin lọc hoạt tính
    • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc
    • Màu sc: Xám
    Vietnamese

     Mặt nạ phòng độc 3M 3100

     • Mã sản phẩm: MNPD06
     • Xut xứ: 3M (Mỹ)
     • Tiêu chun: TCVN
     • Cht liu: Nhựa, màng poly, phin lọc hoạt tính
     • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc
     • Màu sc: Đen
     • Mã sản phẩm: MNPD06
     • Xut xứ: 3M (Mỹ)
     • Tiêu chun: TCVN
     • Cht liu: Nhựa, màng poly, phin lọc hoạt tính
     • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc
     • Màu sc: Đen
     Vietnamese

      Mặt nạ phòng độc Italy

      • Mã sản phẩm: MNPD05
      • Xut xứ: Italy
      • Tiêu chun: TCVN, CE
      • Cht liu: TPE (BODY); PC (Visor)
      • Trọng lượng: 580g
      • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc
      • Màu sc: Xanh dương
      • Mã sản phẩm: MNPD05
      • Xut xứ: Italy
      • Tiêu chun: TCVN, CE
      • Cht liu: TPE (BODY); PC (Visor)
      • Trọng lượng: 580g
      • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc
      • Màu sc: Xanh dương
      Vietnamese

       Mặt nạ phòng độc Blue Eagle

       • Mã sản phẩm: MNPD03
       • Xut xứ: Đài Loan
       • Tiêu chun: TCVN
       • Cht liu: Nhựa, màng poly, phin lọc hoạt tính
       • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc
       • Màu sc: Đen
       • Mã sản phẩm: MNPD03
       • Xut xứ: Đài Loan
       • Tiêu chun: TCVN
       • Cht liu: Nhựa, màng poly, phin lọc hoạt tính
       • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc
       • Màu sc: Đen
       Vietnamese

        Mặt nạ phòng độc Safetyman

        • Mã sản phẩm: MNPD02
        • Xut xứ: Safetyman
        • Tiêu chun: TCVN
        • Cht liu: Nhựa, màng poly, phin lọc hoạt tính
        • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc
        • Màu sc: Đen
        • Mã sản phẩm: MNPD02
        • Xut xứ: Safetyman
        • Tiêu chun: TCVN
        • Cht liu: Nhựa, màng poly, phin lọc hoạt tính
        • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc
        • Màu sc: Đen
        Vietnamese

         Mặt nạ phòng độc Việt Nam

         • Mã sản phẩm: MNPD01
         • Xut xứ: Việt Nam
         • Tiêu chun: TCVN
         • Cht liu: Nhựa, màng poly, phin lọc hoạt tính
         • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc
         • Màu sc: Đen
         • Mã sản phẩm: MNPD01
         • Xut xứ: Việt Nam
         • Tiêu chun: TCVN
         • Cht liu: Nhựa, màng poly, phin lọc hoạt tính
         • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc
         • Màu sc: Đen
         Vietnamese
         Back to top
         Tin nhắn