Menu

mặt nạ phòng độc Liên xô

  Mặt nạ phòng độc Liên Xô

  • Mã sản phẩm: MNPD04
  • Xut xứ: Nga
  • Tiêu chun: TCVN
  • Cht liu: Nhựa, màng poly, phin lọc hoạt tính
  • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc
  • Màu sc: Xanh quân đội
  • Mã sản phẩm: MNPD04
  • Xut xứ: Nga
  • Tiêu chun: TCVN
  • Cht liu: Nhựa, màng poly, phin lọc hoạt tính
  • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, độc
  • Màu sc: Xanh quân đội
  Vietnamese
  Back to top
  Tin nhắn