Menu

kính đi đường

  Kính bảo hộ Spiderking

  • Mã sản phẩm: KBH.SDK.01
  • Xuất xứ: Singapore (sản xuất tại Đài Loan)
  • Nhà sản xuất: Spiderking
  • Cấu tạo: Nhựa Polycarbonate
  • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87.1, ★AS/NZS 1337
  • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV, không độ
  • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn.
  • Mã sản phẩm: KBH.SDK.01
  • Xuất xứ: Singapore (sản xuất tại Đài Loan)
  • Nhà sản xuất: Spiderking
  • Cấu tạo: Nhựa Polycarbonate
  • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87.1, ★AS/NZS 1337
  • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV, không độ
  • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn.
  Vietnamese

   Kính bảo hộ King dòng 8000

   • Mã sản phẩm: KBH.KY.8811-8814
   • Xuất xứ: Malaysia
   • Nhà sản xuất: King's, Honeywell
   • Cấu tạo: Nhựa Polycarbonate
   • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87.1, ★AS/NZS 1337
   • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV, không độ
   • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn.
   • Mã sản phẩm: KBH.KY.8811-8814
   • Xuất xứ: Malaysia
   • Nhà sản xuất: King's, Honeywell
   • Cấu tạo: Nhựa Polycarbonate
   • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87.1, ★AS/NZS 1337
   • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV, không độ
   • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn.
   Vietnamese

    Kính bảo hộ King dòng 1000

    • Mã sản phẩm: KBH.KY.1151-1154
    • Xuất xứ: Malaysia
    • Nhà sản xuất: King's, Honeywell
    • Cấu tạo: Nhựa Polycarbonate
    • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87.1, ★AS/NZS 1337
    • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV, không độ
    • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn.
    • Mã sản phẩm: KBH.KY.1151-1154
    • Xuất xứ: Malaysia
    • Nhà sản xuất: King's, Honeywell
    • Cấu tạo: Nhựa Polycarbonate
    • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87.1, ★AS/NZS 1337
    • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV, không độ
    • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn.
    Vietnamese

     Kính bảo hộ King dòng 700

     • Mã sản phẩm: KBH.KY.711-717
     • Xuất xứ: Malaysia
     • Nhà sản xuất: King's, Honeywell
     • Cấu tạo: Nhựa Polycarbonate
     • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87.1, ★AS/NZS 1337
     • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV, không độ
     • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn.
     • Mã sản phẩm: KBH.KY.711-717
     • Xuất xứ: Malaysia
     • Nhà sản xuất: King's, Honeywell
     • Cấu tạo: Nhựa Polycarbonate
     • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87.1, ★AS/NZS 1337
     • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV, không độ
     • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn.
     Vietnamese

      Kính bảo hộ King dòng 200

      • Mã sản phẩm: KBH.KY.211-218
      • Xuất xứ: Malaysia
      • Nhà sản xuất: King's, Honeywell
      • Cấu tạo: Nhựa Polycarbonate
      • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87.1, AS/NZS 1337
      • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV, không độ
      • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn.
      • Mã sản phẩm: KBH.KY.211-218
      • Xuất xứ: Malaysia
      • Nhà sản xuất: King's, Honeywell
      • Cấu tạo: Nhựa Polycarbonate
      • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87.1, AS/NZS 1337
      • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV, không độ
      • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn.
      Vietnamese

       Kính bảo hộ Proguard

       • Mã sản phẩm: KBH.PG.01
       • Xuất xứ: Malaysia
       • Nhà sản xuất: Proguard
       • Cấu tạo: Mắt kính nhựa Polycarbonate, gọng nhựa ABS
       • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87
       • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV
       • Mã sản phẩm: KBH.PG.01
       • Xuất xứ: Malaysia
       • Nhà sản xuất: Proguard
       • Cấu tạo: Mắt kính nhựa Polycarbonate, gọng nhựa ABS
       • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87
       • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV
       Vietnamese

        Kính bảo hộ Sperian

        • Mã sản phẩm: KBH.SP.01
        • Xuất xứ: Pháp
        • Nhà sản xuất: Sperian
        • Cấu tạo: Băng nhựa Polycarbonate
        • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87
        • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV
        • Mã sản phẩm: KBH.SP.01
        • Xuất xứ: Pháp
        • Nhà sản xuất: Sperian
        • Cấu tạo: Băng nhựa Polycarbonate
        • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87
        • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV
        Vietnamese
        Back to top
        Tin nhắn