Menu

khẩu trang y tế

  Khẩu trang y tế Face Mask

  • Mã sản phẩm: KT03
  • Xut xứ: Việt Nam
  • Tiêu chun: TCVN, ISO 9001 – 2008
  • Cht liu: Vải không dệt Poly Propylene
  • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn
  • Màu sc: Trắng, xanh, than
  • Mã sản phẩm: KT03
  • Xut xứ: Việt Nam
  • Tiêu chun: TCVN, ISO 9001 – 2008
  • Cht liu: Vải không dệt Poly Propylene
  • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn
  • Màu sc: Trắng, xanh, than
  Vietnamese
  Back to top
  Tin nhắn