Menu

Khẩu trang bảo hộ lao động

  Khẩu trang hoạt tính 202

  • Mã sản phẩm: KT14
  • Xut xứ: Việt Nam
  • Tiêu chun: TCVN
  • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính
  • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
  • Màu sc: Xanh dương
  • Kiểu dáng: Đeo tai
  • Mã sản phẩm: KT14
  • Xut xứ: Việt Nam
  • Tiêu chun: TCVN
  • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính
  • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
  • Màu sc: Xanh dương
  • Kiểu dáng: Đeo tai
  Vietnamese

   Khẩu trang 3M 8247

   • Mã sản phẩm: KT09
   • Xut xứ: 3M (Mỹ)
   • Tiêu chun: NIOSH
   • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
   • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp; khử mùi hữu cơ, Acid gas
   • Mã sản phẩm: KT09
   • Xut xứ: 3M (Mỹ)
   • Tiêu chun: NIOSH
   • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
   • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp; khử mùi hữu cơ, Acid gas
   Vietnamese

    Khẩu trang vải KT5

    • Mã sản phẩm: KT02
    • Xut xứ: Việt Nam
    • Tiêu chun: TCVN
    • Cht liu: Vải cotton 100%
    • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn
    • Màu sc: Màu trắng/đen
    • Mã sản phẩm: KT02
    • Xut xứ: Việt Nam
    • Tiêu chun: TCVN
    • Cht liu: Vải cotton 100%
    • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn
    • Màu sc: Màu trắng/đen
    Vietnamese

     Khẩu trang hoạt tinh R95

     • Mã sản phẩm: KT18
     • Xut xứ: Việt Nam
     • Tiêu chun: TCVN
     • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
     • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
     • Màu sc: Xanh dương
     • Kiểu dáng: Quàng gáy
     • Mã sản phẩm: KT18
     • Xut xứ: Việt Nam
     • Tiêu chun: TCVN
     • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
     • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
     • Màu sc: Xanh dương
     • Kiểu dáng: Quàng gáy
     Vietnamese

      Khẩu trang hoạt tính 305

      • Mã sản phẩm: KT17
      • Xut xứ: Việt Nam
      • Tiêu chun: TCVN
      • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
      • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
      • Màu sc: Xanh dương
      • Kiểu dáng: Quàng gáy
      • Mã sản phẩm: KT17
      • Xut xứ: Việt Nam
      • Tiêu chun: TCVN
      • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
      • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
      • Màu sc: Xanh dương
      • Kiểu dáng: Quàng gáy
      Vietnamese

       Khẩu trang hoạt tính 304

       • Mã sản phẩm: KT16
       • Xut xứ: Việt Nam
       • Tiêu chun: TCVN
       • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
       • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
       • Màu sc: Xanh dương
       • Kiểu dáng: Đeo tai
       • Mã sản phẩm: KT16
       • Xut xứ: Việt Nam
       • Tiêu chun: TCVN
       • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
       • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
       • Màu sc: Xanh dương
       • Kiểu dáng: Đeo tai
       Vietnamese

        Khẩu trang hoạt tính 203

        • Mã sản phẩm: KT15
        • Xut xứ: Việt Nam
        • Tiêu chun: TCVN
        • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính
        • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
        • Màu sc: Xanh dương
        • Kiểu dáng: Quàng gáy
        • Mã sản phẩm: KT15
        • Xut xứ: Việt Nam
        • Tiêu chun: TCVN
        • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính
        • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
        • Màu sc: Xanh dương
        • Kiểu dáng: Quàng gáy
        Vietnamese

         Khẩu trang Spiderking Singapore

         • Xuất xứ: Spiderking (Singapore)
         • Mã sản phẩm: KT.013
         • Chất liệu: Giấy sợi hoạt tính
         • Tiêu chun cht lượng: EN 149 NIOSH TC-84A-3904
         • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
         • Xuất xứ: Spiderking (Singapore)
         • Mã sản phẩm: KT.013
         • Chất liệu: Giấy sợi hoạt tính
         • Tiêu chun cht lượng: EN 149 NIOSH TC-84A-3904
         • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
         Vietnamese

          Khẩu trang 3M 9001 9042 9210 9211

          • Mã sản phẩm: KT13
          • Xut xứ: 3M (Mỹ)
          • Tiêu chun: NIOSH
          • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
          • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất.
          • Mã sản phẩm: KT13
          • Xut xứ: 3M (Mỹ)
          • Tiêu chun: NIOSH
          • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
          • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất.
          Vietnamese

           Khẩu trang 3M 8822

           • Mã sản phẩm: KT12
           • Xut xứ: 3M (Mỹ)
           • Tiêu chun: NIOSH
           • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
           • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất.
           • Mã sản phẩm: KT12
           • Xut xứ: 3M (Mỹ)
           • Tiêu chun: NIOSH
           • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
           • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất.
           Vietnamese

           Pages

           Back to top
           Tin nhắn