Menu

khẩu trang 3M

  Khẩu trang 3M 8247

  • Mã sản phẩm: KT09
  • Xut xứ: 3M (Mỹ)
  • Tiêu chun: NIOSH
  • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
  • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp; khử mùi hữu cơ, Acid gas
  • Mã sản phẩm: KT09
  • Xut xứ: 3M (Mỹ)
  • Tiêu chun: NIOSH
  • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
  • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp; khử mùi hữu cơ, Acid gas
  Vietnamese

   Khẩu trang 3M 9001 9042 9210 9211

   • Mã sản phẩm: KT13
   • Xut xứ: 3M (Mỹ)
   • Tiêu chun: NIOSH
   • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
   • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất.
   • Mã sản phẩm: KT13
   • Xut xứ: 3M (Mỹ)
   • Tiêu chun: NIOSH
   • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
   • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất.
   Vietnamese

    Khẩu trang 3M 8822

    • Mã sản phẩm: KT12
    • Xut xứ: 3M (Mỹ)
    • Tiêu chun: NIOSH
    • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
    • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất.
    • Mã sản phẩm: KT12
    • Xut xứ: 3M (Mỹ)
    • Tiêu chun: NIOSH
    • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
    • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất.
    Vietnamese

     Khẩu trang 3M 8577

     • Mã sản phẩm: KT11
     • Xut xứ: 3M (Mỹ)
     • Tiêu chun: NIOSH
     • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
     • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất, hơi acid
     • Mã sản phẩm: KT11
     • Xut xứ: 3M (Mỹ)
     • Tiêu chun: NIOSH
     • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
     • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất, hơi acid
     Vietnamese

      Khẩu trang 3M 8514

      • Mã sản phẩm: KT09
      • Xut xứ: 3M (Mỹ)
      • Tiêu chun: NIOSH
      • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
      • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất, hơi acid
      • Mã sản phẩm: KT09
      • Xut xứ: 3M (Mỹ)
      • Tiêu chun: NIOSH
      • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
      • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất, hơi acid
      Vietnamese

       Khẩu trang 3M 8210

       • Mã sản phẩm: KT08
       • Xut xứ: 3M (Mỹ)
       • Tiêu chun: NIOSH
       • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
       • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp
       • Mã sản phẩm: KT08
       • Xut xứ: 3M (Mỹ)
       • Tiêu chun: NIOSH
       • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
       • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp
       Vietnamese
       Back to top
       Tin nhắn