Menu

găng tay da bảo hộ

  Găng tay da hàn

  • Mã sản phẩm: GANGBH.13
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tiêu chuẩn: TCVN 2606-78
  • Chất liệu: Da
  • Phân loại: Găng da hàn ngắn và loại dài tới khủy tay
  • Màu sắc: Nâu nhạt
  • Luôn có hàng số lượng lớn.
  • Mã sản phẩm: GANGBH.13
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tiêu chuẩn: TCVN 2606-78
  • Chất liệu: Da
  • Phân loại: Găng da hàn ngắn và loại dài tới khủy tay
  • Màu sắc: Nâu nhạt
  • Luôn có hàng số lượng lớn.
  Vietnamese

   Găng tay cao su

   • Mã sản phẩm: GANGBH.06
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Tiêu chuẩn: TCVN
   • Chất liệu: Cao su không độc hại
   • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
   • Màu sắc: Đỏ, vàng, vàng nhạt
   • Luôn có hàng số lượng lớn.
   • Mã sản phẩm: GANGBH.06
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Tiêu chuẩn: TCVN
   • Chất liệu: Cao su không độc hại
   • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
   • Màu sắc: Đỏ, vàng, vàng nhạt
   • Luôn có hàng số lượng lớn.
   Vietnamese

    Găng tay len xám

    • Mã sản phẩm: GANGBH.01
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Tiêu chuẩn: TCVN
    • Chất liệu: 65 - 100% cotton, hút mồ hôi
    • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g
    • Màu sắc: Xám tro
    • Luôn có hàng số lượng lớn.
    • Mã sản phẩm: GANGBH.01
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Tiêu chuẩn: TCVN
    • Chất liệu: 65 - 100% cotton, hút mồ hôi
    • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g
    • Màu sắc: Xám tro
    • Luôn có hàng số lượng lớn.
    Vietnamese

     Ống tay da hàn

     • Mã sản phẩm: ONGTAYBH.01
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Tiêu chuẩn: TCVN
     • Chất liệu: Da
     • Màu sắc: Nâu nhạt
     • Luôn có hàng số lượng lớn.
     • Mã sản phẩm: ONGTAYBH.01
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Tiêu chuẩn: TCVN
     • Chất liệu: Da
     • Màu sắc: Nâu nhạt
     • Luôn có hàng số lượng lớn.
     Vietnamese

      Găng tay da hàn SM

      • Mã sản phẩm: GANGBH.14
      • Xuất xứ: Safetyman
      • Tiêu chuẩn: CE
      • Chất liệu: Da
      • Phân loại: Găng da hàn ngắn và loại dài
      • Màu sắc: Nâu nhạt/ngắn; màu đỏ/dài
      • Luôn có hàng số lượng lớn.
      • Mã sản phẩm: GANGBH.14
      • Xuất xứ: Safetyman
      • Tiêu chuẩn: CE
      • Chất liệu: Da
      • Phân loại: Găng da hàn ngắn và loại dài
      • Màu sắc: Nâu nhạt/ngắn; màu đỏ/dài
      • Luôn có hàng số lượng lớn.
      Vietnamese

       Găng tay nylon

       • Mã sản phẩm: GANGBH.08
       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Tiêu chuẩn: TCVN
       • Chất liệu: Nylon mỏng
       • Phân loại: Có loại ngắn, dài
       • Màu sắc: Trắng trong
       • Luôn có hàng số lượng lớn.
       • Mã sản phẩm: GANGBH.08
       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Tiêu chuẩn: TCVN
       • Chất liệu: Nylon mỏng
       • Phân loại: Có loại ngắn, dài
       • Màu sắc: Trắng trong
       • Luôn có hàng số lượng lớn.
       Vietnamese

        Găng tay cao su y tế

        • Mã sản phẩm: GANGBH.07
        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Tiêu chuẩn: TCVN
        • Chất liệu: Cao su không độc hại
        • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
        • Màu sắc: Trắng, xanh, vàng
        • Luôn có hàng số lượng lớn.
        • Mã sản phẩm: GANGBH.07
        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Tiêu chuẩn: TCVN
        • Chất liệu: Cao su không độc hại
        • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
        • Màu sắc: Trắng, xanh, vàng
        • Luôn có hàng số lượng lớn.
        Vietnamese

         Găng tay vải

         • Mã sản phẩm: GANGBH.05
         • Xuất xứ: Việt Nam
         • Tiêu chuẩn: TCVN
         • Chất liệu: vải kaki, vải jean dày, vải kaki dày, chống cắt mức nhẹ, chống nóng.
         • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
         • Màu sắc: màu xanh, đen, xám
         • Luôn có hàng số lượng lớn.
         • Mã sản phẩm: GANGBH.05
         • Xuất xứ: Việt Nam
         • Tiêu chuẩn: TCVN
         • Chất liệu: vải kaki, vải jean dày, vải kaki dày, chống cắt mức nhẹ, chống nóng.
         • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
         • Màu sắc: màu xanh, đen, xám
         • Luôn có hàng số lượng lớn.
         Vietnamese

          Găng tay len phủ nhựa

          • Mã sản phẩm: GANGBH.04
          • Xuất xứ: Việt Nam
          • Tiêu chuẩn: TCVN
          • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
          • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
          • Màu sắc: Trắng ngà, trắng với lớp phủ màu cam hoặc đỏ.
          • Luôn có hàng số lượng lớn.
          • Mã sản phẩm: GANGBH.04
          • Xuất xứ: Việt Nam
          • Tiêu chuẩn: TCVN
          • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
          • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
          • Màu sắc: Trắng ngà, trắng với lớp phủ màu cam hoặc đỏ.
          • Luôn có hàng số lượng lớn.
          Vietnamese

           Găng tay len phủ hạt nhựa

           • Mã sản phẩm: GANGBH.03
           • Xuất xứ: Việt Nam
           • Tiêu chuẩn: TCVN
           • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ hạt nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
           • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
           • Màu sắc: Trắng ngà, trắng
           • Luôn có hàng số lượng lớn.
           • Mã sản phẩm: GANGBH.03
           • Xuất xứ: Việt Nam
           • Tiêu chuẩn: TCVN
           • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ hạt nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
           • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
           • Màu sắc: Trắng ngà, trắng
           • Luôn có hàng số lượng lớn.
           Vietnamese

           Pages

           Back to top
           Tin nhắn