Menu

găng tay chống hóa chất Ansell

Ansell Safety Product Catalogue (PPE)

Ansell is constantly innovating and developing wide range chemical hand protection to ensure your workers Feel EQUIPPED™ to handle your unique set of chemicals.

Ansell là một trong những thương hiệu lớn về cung cấp bảo hộ lao động cho người công nhân. Với các dòng sản phẩm găng tay chống hóa chất Ansell, găng tay chống cắt Ansell: Ansell HyFlex, Ansell Gammex, Ansell Skyn, Ansell Activarmr, Ansell Microflex, Ansell Solvex, Ansell Chempro, cung cấp các giải pháp bảo vệ toàn diện đôi tay người lao động.

Vietnamese
Back to top
Tin nhắn