Menu

gang tay cao su

  Găng tay cao su

  • Mã sản phẩm: GANGBH.06
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tiêu chuẩn: TCVN
  • Chất liệu: Cao su không độc hại
  • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
  • Màu sắc: Đỏ, vàng, vàng nhạt
  • Luôn có hàng số lượng lớn.
  • Mã sản phẩm: GANGBH.06
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tiêu chuẩn: TCVN
  • Chất liệu: Cao su không độc hại
  • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
  • Màu sắc: Đỏ, vàng, vàng nhạt
  • Luôn có hàng số lượng lớn.
  Vietnamese

   Găng tay Takumi Nhật Bản

   • Mã sản phẩm: GANGBH.12
   • Xuất xứ: Nhật Bản
   • Tiêu chuẩn: CE
   • Chất liệu: Xem trong cataloguage
   • Phân loại: Có các size M, L, LL
   • Màu sắc: Xem trong cataloguage
   • Luôn có hàng số lượng lớn. Bảo hộ Nam Sơn là đại lý của thương hiệu Takumi.
   • Mã sản phẩm: GANGBH.12
   • Xuất xứ: Nhật Bản
   • Tiêu chuẩn: CE
   • Chất liệu: Xem trong cataloguage
   • Phân loại: Có các size M, L, LL
   • Màu sắc: Xem trong cataloguage
   • Luôn có hàng số lượng lớn. Bảo hộ Nam Sơn là đại lý của thương hiệu Takumi.
   Vietnamese

    Găng tay chống axit Việt Nam

    • Mã sản phẩm: GANGBH.11
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Tiêu chuẩn: TCVN
    • Chất liệu: Cao su không độc hại
    • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
    • Màu sắc: Đỏ
    • Luôn có hàng số lượng lớn.
    • Mã sản phẩm: GANGBH.11
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Tiêu chuẩn: TCVN
    • Chất liệu: Cao su không độc hại
    • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
    • Màu sắc: Đỏ
    • Luôn có hàng số lượng lớn.
    Vietnamese

     Găng tay chống hóa chất Malaysia

     • Mã sản phẩm: GANGBH.10
     • Xuất xứ: Malaysia
     • Tiêu chuẩn: CE
     • Chất liệu: Cao su không độc hại
     • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
     • Màu sắc: Xanh dương, đen
     • Luôn có hàng số lượng lớn.
     • Mã sản phẩm: GANGBH.10
     • Xuất xứ: Malaysia
     • Tiêu chuẩn: CE
     • Chất liệu: Cao su không độc hại
     • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
     • Màu sắc: Xanh dương, đen
     • Luôn có hàng số lượng lớn.
     Vietnamese

      Bao tay ngón

      • Mã sản phẩm: GANGBH.09
      • Xuất xứ: Hàn Quốc
      • Tiêu chuẩn: TCVN 5586 1991
      • Chất liệu: Cao su không độc hại
      • Phân loại: Có các màu trắng, cam, loại mỏng, loại dày, có vành hoặc không có vành, loại có gai hoặc loại trơn.
      • Màu sắc: Trắng, vàng, vàng nhạt, cam
      • Luôn có hàng số lượng lớn.
      • Mã sản phẩm: GANGBH.09
      • Xuất xứ: Hàn Quốc
      • Tiêu chuẩn: TCVN 5586 1991
      • Chất liệu: Cao su không độc hại
      • Phân loại: Có các màu trắng, cam, loại mỏng, loại dày, có vành hoặc không có vành, loại có gai hoặc loại trơn.
      • Màu sắc: Trắng, vàng, vàng nhạt, cam
      • Luôn có hàng số lượng lớn.
      Vietnamese

       Găng tay nylon

       • Mã sản phẩm: GANGBH.08
       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Tiêu chuẩn: TCVN
       • Chất liệu: Nylon mỏng
       • Phân loại: Có loại ngắn, dài
       • Màu sắc: Trắng trong
       • Luôn có hàng số lượng lớn.
       • Mã sản phẩm: GANGBH.08
       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Tiêu chuẩn: TCVN
       • Chất liệu: Nylon mỏng
       • Phân loại: Có loại ngắn, dài
       • Màu sắc: Trắng trong
       • Luôn có hàng số lượng lớn.
       Vietnamese

        Găng tay cao su y tế

        • Mã sản phẩm: GANGBH.07
        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Tiêu chuẩn: TCVN
        • Chất liệu: Cao su không độc hại
        • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
        • Màu sắc: Trắng, xanh, vàng
        • Luôn có hàng số lượng lớn.
        • Mã sản phẩm: GANGBH.07
        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Tiêu chuẩn: TCVN
        • Chất liệu: Cao su không độc hại
        • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
        • Màu sắc: Trắng, xanh, vàng
        • Luôn có hàng số lượng lớn.
        Vietnamese
        Back to top
        Tin nhắn