Menu

Găng tay bảo hộ

  Găng tay cao su

  • Mã sản phẩm: GANGBH.06
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tiêu chuẩn: TCVN
  • Chất liệu: Cao su không độc hại
  • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
  • Màu sắc: Đỏ, vàng, vàng nhạt
  • Luôn có hàng số lượng lớn.
  • Mã sản phẩm: GANGBH.06
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tiêu chuẩn: TCVN
  • Chất liệu: Cao su không độc hại
  • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
  • Màu sắc: Đỏ, vàng, vàng nhạt
  • Luôn có hàng số lượng lớn.
  Vietnamese

   Găng tay len xám

   • Mã sản phẩm: GANGBH.01
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Tiêu chuẩn: TCVN
   • Chất liệu: 65 - 100% cotton, hút mồ hôi
   • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g
   • Màu sắc: Xám tro
   • Luôn có hàng số lượng lớn.
   • Mã sản phẩm: GANGBH.01
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Tiêu chuẩn: TCVN
   • Chất liệu: 65 - 100% cotton, hút mồ hôi
   • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g
   • Màu sắc: Xám tro
   • Luôn có hàng số lượng lớn.
   Vietnamese

    Găng tay Takumi Nhật Bản

    • Mã sản phẩm: GANGBH.12
    • Xuất xứ: Nhật Bản
    • Tiêu chuẩn: CE
    • Chất liệu: Xem trong cataloguage
    • Phân loại: Có các size M, L, LL
    • Màu sắc: Xem trong cataloguage
    • Luôn có hàng số lượng lớn. Bảo hộ Nam Sơn là đại lý của thương hiệu Takumi.
    • Mã sản phẩm: GANGBH.12
    • Xuất xứ: Nhật Bản
    • Tiêu chuẩn: CE
    • Chất liệu: Xem trong cataloguage
    • Phân loại: Có các size M, L, LL
    • Màu sắc: Xem trong cataloguage
    • Luôn có hàng số lượng lớn. Bảo hộ Nam Sơn là đại lý của thương hiệu Takumi.
    Vietnamese

     Găng tay chống axit Việt Nam

     • Mã sản phẩm: GANGBH.11
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Tiêu chuẩn: TCVN
     • Chất liệu: Cao su không độc hại
     • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
     • Màu sắc: Đỏ
     • Luôn có hàng số lượng lớn.
     • Mã sản phẩm: GANGBH.11
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Tiêu chuẩn: TCVN
     • Chất liệu: Cao su không độc hại
     • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
     • Màu sắc: Đỏ
     • Luôn có hàng số lượng lớn.
     Vietnamese

      Găng tay chống hóa chất Malaysia

      • Mã sản phẩm: GANGBH.10
      • Xuất xứ: Malaysia
      • Tiêu chuẩn: CE
      • Chất liệu: Cao su không độc hại
      • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
      • Màu sắc: Xanh dương, đen
      • Luôn có hàng số lượng lớn.
      • Mã sản phẩm: GANGBH.10
      • Xuất xứ: Malaysia
      • Tiêu chuẩn: CE
      • Chất liệu: Cao su không độc hại
      • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
      • Màu sắc: Xanh dương, đen
      • Luôn có hàng số lượng lớn.
      Vietnamese

       Bao tay ngón

       • Mã sản phẩm: GANGBH.09
       • Xuất xứ: Hàn Quốc
       • Tiêu chuẩn: TCVN 5586 1991
       • Chất liệu: Cao su không độc hại
       • Phân loại: Có các màu trắng, cam, loại mỏng, loại dày, có vành hoặc không có vành, loại có gai hoặc loại trơn.
       • Màu sắc: Trắng, vàng, vàng nhạt, cam
       • Luôn có hàng số lượng lớn.
       • Mã sản phẩm: GANGBH.09
       • Xuất xứ: Hàn Quốc
       • Tiêu chuẩn: TCVN 5586 1991
       • Chất liệu: Cao su không độc hại
       • Phân loại: Có các màu trắng, cam, loại mỏng, loại dày, có vành hoặc không có vành, loại có gai hoặc loại trơn.
       • Màu sắc: Trắng, vàng, vàng nhạt, cam
       • Luôn có hàng số lượng lớn.
       Vietnamese

        Găng tay nylon

        • Mã sản phẩm: GANGBH.08
        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Tiêu chuẩn: TCVN
        • Chất liệu: Nylon mỏng
        • Phân loại: Có loại ngắn, dài
        • Màu sắc: Trắng trong
        • Luôn có hàng số lượng lớn.
        • Mã sản phẩm: GANGBH.08
        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Tiêu chuẩn: TCVN
        • Chất liệu: Nylon mỏng
        • Phân loại: Có loại ngắn, dài
        • Màu sắc: Trắng trong
        • Luôn có hàng số lượng lớn.
        Vietnamese

         Găng tay cao su y tế

         • Mã sản phẩm: GANGBH.07
         • Xuất xứ: Việt Nam
         • Tiêu chuẩn: TCVN
         • Chất liệu: Cao su không độc hại
         • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
         • Màu sắc: Trắng, xanh, vàng
         • Luôn có hàng số lượng lớn.
         • Mã sản phẩm: GANGBH.07
         • Xuất xứ: Việt Nam
         • Tiêu chuẩn: TCVN
         • Chất liệu: Cao su không độc hại
         • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
         • Màu sắc: Trắng, xanh, vàng
         • Luôn có hàng số lượng lớn.
         Vietnamese

          Găng tay vải

          • Mã sản phẩm: GANGBH.05
          • Xuất xứ: Việt Nam
          • Tiêu chuẩn: TCVN
          • Chất liệu: vải kaki, vải jean dày, vải kaki dày, chống cắt mức nhẹ, chống nóng.
          • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
          • Màu sắc: màu xanh, đen, xám
          • Luôn có hàng số lượng lớn.
          • Mã sản phẩm: GANGBH.05
          • Xuất xứ: Việt Nam
          • Tiêu chuẩn: TCVN
          • Chất liệu: vải kaki, vải jean dày, vải kaki dày, chống cắt mức nhẹ, chống nóng.
          • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
          • Màu sắc: màu xanh, đen, xám
          • Luôn có hàng số lượng lớn.
          Vietnamese

           Găng tay len phủ nhựa

           • Mã sản phẩm: GANGBH.04
           • Xuất xứ: Việt Nam
           • Tiêu chuẩn: TCVN
           • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
           • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
           • Màu sắc: Trắng ngà, trắng với lớp phủ màu cam hoặc đỏ.
           • Luôn có hàng số lượng lớn.
           • Mã sản phẩm: GANGBH.04
           • Xuất xứ: Việt Nam
           • Tiêu chuẩn: TCVN
           • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
           • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
           • Màu sắc: Trắng ngà, trắng với lớp phủ màu cam hoặc đỏ.
           • Luôn có hàng số lượng lớn.
           Vietnamese

           Pages

           Back to top
           Tin nhắn