Menu

gang len phu nhua

  Găng tay len phủ nhựa

  • Mã sản phẩm: GANGBH.04
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tiêu chuẩn: TCVN
  • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
  • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
  • Màu sắc: Trắng ngà, trắng với lớp phủ màu cam hoặc đỏ.
  • Luôn có hàng số lượng lớn.
  • Mã sản phẩm: GANGBH.04
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tiêu chuẩn: TCVN
  • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
  • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
  • Màu sắc: Trắng ngà, trắng với lớp phủ màu cam hoặc đỏ.
  • Luôn có hàng số lượng lớn.
  Vietnamese

   Găng tay len phủ hạt nhựa

   • Mã sản phẩm: GANGBH.03
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Tiêu chuẩn: TCVN
   • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ hạt nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
   • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
   • Màu sắc: Trắng ngà, trắng
   • Luôn có hàng số lượng lớn.
   • Mã sản phẩm: GANGBH.03
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Tiêu chuẩn: TCVN
   • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ hạt nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
   • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
   • Màu sắc: Trắng ngà, trắng
   • Luôn có hàng số lượng lớn.
   Vietnamese
   Back to top
   Tin nhắn