Menu

găng len

  Găng tay len xám

  • Mã sản phẩm: GANGBH.01
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tiêu chuẩn: TCVN
  • Chất liệu: 65 - 100% cotton, hút mồ hôi
  • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g
  • Màu sắc: Xám tro
  • Luôn có hàng số lượng lớn.
  • Mã sản phẩm: GANGBH.01
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tiêu chuẩn: TCVN
  • Chất liệu: 65 - 100% cotton, hút mồ hôi
  • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g
  • Màu sắc: Xám tro
  • Luôn có hàng số lượng lớn.
  Vietnamese

   Găng tay vải

   • Mã sản phẩm: GANGBH.05
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Tiêu chuẩn: TCVN
   • Chất liệu: vải kaki, vải jean dày, vải kaki dày, chống cắt mức nhẹ, chống nóng.
   • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
   • Màu sắc: màu xanh, đen, xám
   • Luôn có hàng số lượng lớn.
   • Mã sản phẩm: GANGBH.05
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Tiêu chuẩn: TCVN
   • Chất liệu: vải kaki, vải jean dày, vải kaki dày, chống cắt mức nhẹ, chống nóng.
   • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
   • Màu sắc: màu xanh, đen, xám
   • Luôn có hàng số lượng lớn.
   Vietnamese

    Găng tay len phủ nhựa

    • Mã sản phẩm: GANGBH.04
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Tiêu chuẩn: TCVN
    • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
    • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
    • Màu sắc: Trắng ngà, trắng với lớp phủ màu cam hoặc đỏ.
    • Luôn có hàng số lượng lớn.
    • Mã sản phẩm: GANGBH.04
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Tiêu chuẩn: TCVN
    • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
    • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
    • Màu sắc: Trắng ngà, trắng với lớp phủ màu cam hoặc đỏ.
    • Luôn có hàng số lượng lớn.
    Vietnamese

     Găng tay len phủ hạt nhựa

     • Mã sản phẩm: GANGBH.03
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Tiêu chuẩn: TCVN
     • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ hạt nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
     • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
     • Màu sắc: Trắng ngà, trắng
     • Luôn có hàng số lượng lớn.
     • Mã sản phẩm: GANGBH.03
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Tiêu chuẩn: TCVN
     • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ hạt nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
     • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
     • Màu sắc: Trắng ngà, trắng
     • Luôn có hàng số lượng lớn.
     Vietnamese

      Găng tay len trắng

      • Mã sản phẩm: GANGBH.02
      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Tiêu chuẩn: TCVN
      • Chất liệu: 65 - 100% cotton, hút mồ hôi
      • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g
      • Màu sắc: Trắng ngà
      • Luôn có hàng số lượng lớn.
      • Mã sản phẩm: GANGBH.02
      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Tiêu chuẩn: TCVN
      • Chất liệu: 65 - 100% cotton, hút mồ hôi
      • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g
      • Màu sắc: Trắng ngà
      • Luôn có hàng số lượng lớn.
      Vietnamese
      Back to top
      Tin nhắn