Menu

đồng phục tráng nhôm chịu nhiệt

  Quần áo chống cháy - chịu nhiệt Blue Eagle

  • Xuất xứ: Blue Eagle (Taiwan)
  • Mã sản phẩm: QABH.CC.06
  • Chất liệu: Lớp ngoài aramid phủ nhôm, Lớp lót chống cháy, lớp tráng nhôm kỹ thuật
  • Màu sắc: Xám bạc
  • Công dụng: Dùng làm đồng phục cho đội PCCC cơ sở, khu vực đốt lò, nung thép,...
  • Bộ quần áo bao gồm: Quần áo, mũ, găng, giày
  • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

  Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt.

  • Xuất xứ: Blue Eagle (Taiwan)
  • Mã sản phẩm: QABH.CC.06
  • Chất liệu: Lớp ngoài aramid phủ nhôm, Lớp lót chống cháy, lớp tráng nhôm kỹ thuật
  • Màu sắc: Xám bạc
  • Công dụng: Dùng làm đồng phục cho đội PCCC cơ sở, khu vực đốt lò, nung thép,...
  • Bộ quần áo bao gồm: Quần áo, mũ, găng, giày
  • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

  Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt.

  Vietnamese

   Quần áo chống cháy - chịu nhiệt Tempex

   • Xuất xứ: Tempex (Australia)
   • Mã sản phẩm: QABH.CC.05
   • Tiêu chuẩn: EN 469:2005
   • Chất liệu: Nomex
   • Màu sắc: Xanh đen, vàng
   • Công dụng: Chịu nhiệt, sử dụng trong khu vực có nhiệt độ cao, khu vực đốt lò, nung thép,...
   • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

   Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt

   • Xuất xứ: Tempex (Australia)
   • Mã sản phẩm: QABH.CC.05
   • Tiêu chuẩn: EN 469:2005
   • Chất liệu: Nomex
   • Màu sắc: Xanh đen, vàng
   • Công dụng: Chịu nhiệt, sử dụng trong khu vực có nhiệt độ cao, khu vực đốt lò, nung thép,...
   • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

   Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt

   Vietnamese

    Quần áo chống cháy - chịu nhiệt Dupont

    • Xuất xứ: Dupont Zetex (USA - Mỹ)
    • Mã sản phẩm: QABH.CC.04
    • Chất liệu: Lớp ngoài aramid phủ nhôm, Lớp lót chống cháy, lớp tráng nhôm kỹ thuật
    • Màu sắc: Xám bạc
    • Công dụng: Dùng làm đồng phục cho đội PCCC cơ sở, khu vực đốt lò, nung thép,...
    • Bộ quần áo bao gồm: Quần áo, mũ, găng, giày
    • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

    Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt.

    • Xuất xứ: Dupont Zetex (USA - Mỹ)
    • Mã sản phẩm: QABH.CC.04
    • Chất liệu: Lớp ngoài aramid phủ nhôm, Lớp lót chống cháy, lớp tráng nhôm kỹ thuật
    • Màu sắc: Xám bạc
    • Công dụng: Dùng làm đồng phục cho đội PCCC cơ sở, khu vực đốt lò, nung thép,...
    • Bộ quần áo bao gồm: Quần áo, mũ, găng, giày
    • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

    Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt.

    Vietnamese

     Áo liền quần chịu nhiệt Dupont Nomex

     • Xuất xứ: Dupont (USA - Mỹ)
     • Mã sản phẩm: QABH.CC.03
     • Chất liệu: Nomex
     • Màu sắc: Cam, xanh
     • Công dụng: Chịu nhiệt, sử dụng trong khu vực có nhiệt độ cao, khu vực đốt lò, nung thép,...
     • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

     Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt.

     • Xuất xứ: Dupont (USA - Mỹ)
     • Mã sản phẩm: QABH.CC.03
     • Chất liệu: Nomex
     • Màu sắc: Cam, xanh
     • Công dụng: Chịu nhiệt, sử dụng trong khu vực có nhiệt độ cao, khu vực đốt lò, nung thép,...
     • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

     Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt.

     Vietnamese

      Quần áo chịu nhiệt Nomex

      • Xuất xứ: Dupont (USA - Mỹ)
      • Mã sản phẩm: QABH.CC.02
      • Tiêu chuẩn: EN 469:2005
      • Chất liệu: Nomex IIIA
      • Màu sắc: Xanh đen, cam, vàng
      • Công dụng: Chịu nhiệt, sử dụng trong khu vực có nhiệt độ cao, khu vực đốt lò, nung thép,...
      • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

      Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt.

      • Xuất xứ: Dupont (USA - Mỹ)
      • Mã sản phẩm: QABH.CC.02
      • Tiêu chuẩn: EN 469:2005
      • Chất liệu: Nomex IIIA
      • Màu sắc: Xanh đen, cam, vàng
      • Công dụng: Chịu nhiệt, sử dụng trong khu vực có nhiệt độ cao, khu vực đốt lò, nung thép,...
      • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

      Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt.

      Vietnamese

       Bộ đồng phục PCCC tráng nhôm chịu nhiệt 1000 độ C

       • Xuất xứ: Trung Quốc
       • Mã sản phẩm: QABH.CC.01
       • Chất liệu: Lớp ngoài aramid phủ nhôm, Lớp lót chống cháy, lớp tráng nhôm kỹ thuật
       • Màu sắc: Xám bạc
       • Công dụng: Dùng làm đồng phục cho đội PCCC cơ sở, khu vực đốt lò, nung thép,...
       • Bộ quần áo bao gồm: Quần áo, mũ, găng, giày
       • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

       Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt.

       • Xuất xứ: Trung Quốc
       • Mã sản phẩm: QABH.CC.01
       • Chất liệu: Lớp ngoài aramid phủ nhôm, Lớp lót chống cháy, lớp tráng nhôm kỹ thuật
       • Màu sắc: Xám bạc
       • Công dụng: Dùng làm đồng phục cho đội PCCC cơ sở, khu vực đốt lò, nung thép,...
       • Bộ quần áo bao gồm: Quần áo, mũ, găng, giày
       • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

       Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt.

       Vietnamese
       Back to top
       Tin nhắn