Menu

đồng phục chữa cháy theo thông tư 48

  Bộ đồng phục PCCC theo thông tư 48/2015/TT-BCA

  Mẫu trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở (nhà máy, doanh nghiệp,...), lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; cụ thể:

  1. Áo chữa cháy (mẫu số 01).

  2. Quần chữa cháy (mẫu số 02).

  3. Mũ chữa cháy (mẫu số 03).

  4. Ủng chữa cháy (mẫu số 04).

  5. Găng tay chữa cháy (mẫu số 05).

  6. Khẩu trang chữa cháy (mẫu số 06).

  Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất.

  Mẫu trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở (nhà máy, doanh nghiệp,...), lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; cụ thể:

  1. Áo chữa cháy (mẫu số 01).

  2. Quần chữa cháy (mẫu số 02).

  3. Mũ chữa cháy (mẫu số 03).

  4. Ủng chữa cháy (mẫu số 04).

  5. Găng tay chữa cháy (mẫu số 05).

  6. Khẩu trang chữa cháy (mẫu số 06).

  Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất.

  Vietnamese

   Quần áo chống cháy - chịu nhiệt Blue Eagle

   • Xuất xứ: Blue Eagle (Taiwan)
   • Mã sản phẩm: QABH.CC.06
   • Chất liệu: Lớp ngoài aramid phủ nhôm, Lớp lót chống cháy, lớp tráng nhôm kỹ thuật
   • Màu sắc: Xám bạc
   • Công dụng: Dùng làm đồng phục cho đội PCCC cơ sở, khu vực đốt lò, nung thép,...
   • Bộ quần áo bao gồm: Quần áo, mũ, găng, giày
   • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

   Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt.

   • Xuất xứ: Blue Eagle (Taiwan)
   • Mã sản phẩm: QABH.CC.06
   • Chất liệu: Lớp ngoài aramid phủ nhôm, Lớp lót chống cháy, lớp tráng nhôm kỹ thuật
   • Màu sắc: Xám bạc
   • Công dụng: Dùng làm đồng phục cho đội PCCC cơ sở, khu vực đốt lò, nung thép,...
   • Bộ quần áo bao gồm: Quần áo, mũ, găng, giày
   • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

   Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt.

   Vietnamese

    Quần áo chống cháy - chịu nhiệt Tempex

    • Xuất xứ: Tempex (Australia)
    • Mã sản phẩm: QABH.CC.05
    • Tiêu chuẩn: EN 469:2005
    • Chất liệu: Nomex
    • Màu sắc: Xanh đen, vàng
    • Công dụng: Chịu nhiệt, sử dụng trong khu vực có nhiệt độ cao, khu vực đốt lò, nung thép,...
    • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

    Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt

    • Xuất xứ: Tempex (Australia)
    • Mã sản phẩm: QABH.CC.05
    • Tiêu chuẩn: EN 469:2005
    • Chất liệu: Nomex
    • Màu sắc: Xanh đen, vàng
    • Công dụng: Chịu nhiệt, sử dụng trong khu vực có nhiệt độ cao, khu vực đốt lò, nung thép,...
    • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

    Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt

    Vietnamese

     Quần áo chống cháy - chịu nhiệt Dupont

     • Xuất xứ: Dupont Zetex (USA - Mỹ)
     • Mã sản phẩm: QABH.CC.04
     • Chất liệu: Lớp ngoài aramid phủ nhôm, Lớp lót chống cháy, lớp tráng nhôm kỹ thuật
     • Màu sắc: Xám bạc
     • Công dụng: Dùng làm đồng phục cho đội PCCC cơ sở, khu vực đốt lò, nung thép,...
     • Bộ quần áo bao gồm: Quần áo, mũ, găng, giày
     • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

     Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt.

     • Xuất xứ: Dupont Zetex (USA - Mỹ)
     • Mã sản phẩm: QABH.CC.04
     • Chất liệu: Lớp ngoài aramid phủ nhôm, Lớp lót chống cháy, lớp tráng nhôm kỹ thuật
     • Màu sắc: Xám bạc
     • Công dụng: Dùng làm đồng phục cho đội PCCC cơ sở, khu vực đốt lò, nung thép,...
     • Bộ quần áo bao gồm: Quần áo, mũ, găng, giày
     • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

     Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt.

     Vietnamese

      Áo liền quần chịu nhiệt Dupont Nomex

      • Xuất xứ: Dupont (USA - Mỹ)
      • Mã sản phẩm: QABH.CC.03
      • Chất liệu: Nomex
      • Màu sắc: Cam, xanh
      • Công dụng: Chịu nhiệt, sử dụng trong khu vực có nhiệt độ cao, khu vực đốt lò, nung thép,...
      • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

      Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt.

      • Xuất xứ: Dupont (USA - Mỹ)
      • Mã sản phẩm: QABH.CC.03
      • Chất liệu: Nomex
      • Màu sắc: Cam, xanh
      • Công dụng: Chịu nhiệt, sử dụng trong khu vực có nhiệt độ cao, khu vực đốt lò, nung thép,...
      • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

      Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt.

      Vietnamese

       Quần áo chịu nhiệt Nomex

       • Xuất xứ: Dupont (USA - Mỹ)
       • Mã sản phẩm: QABH.CC.02
       • Tiêu chuẩn: EN 469:2005
       • Chất liệu: Nomex IIIA
       • Màu sắc: Xanh đen, cam, vàng
       • Công dụng: Chịu nhiệt, sử dụng trong khu vực có nhiệt độ cao, khu vực đốt lò, nung thép,...
       • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

       Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt.

       • Xuất xứ: Dupont (USA - Mỹ)
       • Mã sản phẩm: QABH.CC.02
       • Tiêu chuẩn: EN 469:2005
       • Chất liệu: Nomex IIIA
       • Màu sắc: Xanh đen, cam, vàng
       • Công dụng: Chịu nhiệt, sử dụng trong khu vực có nhiệt độ cao, khu vực đốt lò, nung thép,...
       • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

       Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt.

       Vietnamese

        Bộ đồng phục PCCC tráng nhôm chịu nhiệt 1000 độ C

        • Xuất xứ: Trung Quốc
        • Mã sản phẩm: QABH.CC.01
        • Chất liệu: Lớp ngoài aramid phủ nhôm, Lớp lót chống cháy, lớp tráng nhôm kỹ thuật
        • Màu sắc: Xám bạc
        • Công dụng: Dùng làm đồng phục cho đội PCCC cơ sở, khu vực đốt lò, nung thép,...
        • Bộ quần áo bao gồm: Quần áo, mũ, găng, giày
        • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

        Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt.

        • Xuất xứ: Trung Quốc
        • Mã sản phẩm: QABH.CC.01
        • Chất liệu: Lớp ngoài aramid phủ nhôm, Lớp lót chống cháy, lớp tráng nhôm kỹ thuật
        • Màu sắc: Xám bạc
        • Công dụng: Dùng làm đồng phục cho đội PCCC cơ sở, khu vực đốt lò, nung thép,...
        • Bộ quần áo bao gồm: Quần áo, mũ, găng, giày
        • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

        Bảo hộ lao động Nam Sơn đáp ứng các tiêu chuẩn trên với bộ đồng phục PCCC và giá tốt nhất. Giao hàng trong vòng 10 ngày từ ngày đặt.

        Vietnamese
        Back to top
        Tin nhắn