Menu

cọc tiêu phân làn

  Dải phân cách di động

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: TCT.08
  • Tiêu Chuẩn: TCVN
  • Cấu Tạo: Inox không gỉ, cao 90cm
  • Công dụng: Phân luồng, thường dùng ở nơi công cộng
  • Màu sắc:  trắng bạc
  • Luôn có hàng số lượng lớn
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: TCT.08
  • Tiêu Chuẩn: TCVN
  • Cấu Tạo: Inox không gỉ, cao 90cm
  • Công dụng: Phân luồng, thường dùng ở nơi công cộng
  • Màu sắc:  trắng bạc
  • Luôn có hàng số lượng lớn
  Vietnamese

   Thùng chống đâm

   • Xuất xứ: Safetyman
   • Mã sản phẩm: TCT.02
   • Tiêu Chuẩn: TCVN
   • Cấu Tạo: Làm từ nhựa tông hợp, composite
   • Công dụng: Phân luồng giao thông, cảnh báo
   • Màu sắc:  cam, phản quang bạc
   • Luôn có hàng số lượng lớn
   • Xuất xứ: Safetyman
   • Mã sản phẩm: TCT.02
   • Tiêu Chuẩn: TCVN
   • Cấu Tạo: Làm từ nhựa tông hợp, composite
   • Công dụng: Phân luồng giao thông, cảnh báo
   • Màu sắc:  cam, phản quang bạc
   • Luôn có hàng số lượng lớn
   Vietnamese

    Trụ tròn giao thông

    • Xuất xứ: Safetyman
    • Mã sản phẩm: TCT.07
    • Tiêu Chuẩn: TCVN
    • Cấu Tạo: Làm từ nhựa dẻo, không gãy bể
    • Công dụng: Phân luồng giao thông, cảnh báo
    • Màu sắc:  cam, phản quang bạc
    • Luôn có hàng số lượng lớn
    • Xuất xứ: Safetyman
    • Mã sản phẩm: TCT.07
    • Tiêu Chuẩn: TCVN
    • Cấu Tạo: Làm từ nhựa dẻo, không gãy bể
    • Công dụng: Phân luồng giao thông, cảnh báo
    • Màu sắc:  cam, phản quang bạc
    • Luôn có hàng số lượng lớn
    Vietnamese

     Dây xích nhựa

     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: TCT.06
     • Tiêu Chuẩn: TCVN
     • Cấu Tạo: Làm từ nhựa tổng hợp, độ bền cao
     • Công dụng: Phân luồng giao thông, cảnh báo
     • Màu sắc:  trắng đỏ, vàng cam
     • Luôn có hàng số lượng lớn
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: TCT.06
     • Tiêu Chuẩn: TCVN
     • Cấu Tạo: Làm từ nhựa tổng hợp, độ bền cao
     • Công dụng: Phân luồng giao thông, cảnh báo
     • Màu sắc:  trắng đỏ, vàng cam
     • Luôn có hàng số lượng lớn
     Vietnamese

      Thanh chắn cọc giao thông

      • Xuất xứ: Blue Eagle
      • Mã sản phẩm: TCT.05
      • Tiêu Chuẩn: TCVN
      • Cấu Tạo: Làm từ nhựa cứng PE
      • Công dụng: Phân luồng giao thông, cảnh báo
      • Màu sắc: trắng - đỏ, đen - vàng
      • Luôn có hàng số lượng lớn
      • Xuất xứ: Blue Eagle
      • Mã sản phẩm: TCT.05
      • Tiêu Chuẩn: TCVN
      • Cấu Tạo: Làm từ nhựa cứng PE
      • Công dụng: Phân luồng giao thông, cảnh báo
      • Màu sắc: trắng - đỏ, đen - vàng
      • Luôn có hàng số lượng lớn
      Vietnamese

       Trụ công trình đa giác

       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Mã sản phẩm: TCT.04
       • Tiêu Chuẩn: TCVN
       • Cấu Tạo: Làm từ nhựa cứng HDPE
       • Công dụng: Phân luồng giao thông, cảnh báo
       • Màu sắc: đen, phản quang bạc
       • Luôn có hàng số lượng lớn
       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Mã sản phẩm: TCT.04
       • Tiêu Chuẩn: TCVN
       • Cấu Tạo: Làm từ nhựa cứng HDPE
       • Công dụng: Phân luồng giao thông, cảnh báo
       • Màu sắc: đen, phản quang bạc
       • Luôn có hàng số lượng lớn
       Vietnamese

        Chóp công trình Blue Eagle

        • Xuất xứ: Blue Eagle
        • Mã sản phẩm: TCT.03
        • Tiêu Chuẩn: TCVN
        • Cấu Tạo: Làm từ nhựa dẻo, không gãy bể
        • Công dụng: Phân luồng giao thông, cảnh báo
        • Màu sắc:  cam, phản quang bạc
        • Luôn có hàng số lượng lớn
        • Xuất xứ: Blue Eagle
        • Mã sản phẩm: TCT.03
        • Tiêu Chuẩn: TCVN
        • Cấu Tạo: Làm từ nhựa dẻo, không gãy bể
        • Công dụng: Phân luồng giao thông, cảnh báo
        • Màu sắc:  cam, phản quang bạc
        • Luôn có hàng số lượng lớn
        Vietnamese

         Chóp công trình Safetyman

         • Xuất xứ: Safetyman
         • Mã sản phẩm: TCT.02
         • Tiêu Chuẩn: TCVN
         • Cấu Tạo: Làm từ nhựa dẻo, không gãy bể
         • Công dụng: Phân luồng giao thông, cảnh báo
         • Màu sắc:  cam, phản quang bạc
         • Luôn có hàng số lượng lớn
         • Xuất xứ: Safetyman
         • Mã sản phẩm: TCT.02
         • Tiêu Chuẩn: TCVN
         • Cấu Tạo: Làm từ nhựa dẻo, không gãy bể
         • Công dụng: Phân luồng giao thông, cảnh báo
         • Màu sắc:  cam, phản quang bạc
         • Luôn có hàng số lượng lớn
         Vietnamese

          Trụ chóp công trình Việt Nam

          • Xuất xứ: Việt Nam
          • Mã sản phẩm: TCT.01
          • Tiêu Chuẩn: TCVN
          • Cấu Tạo: Làm từ nhựa cứng HDPE
          • Công dụng: Phân luồng giao thông, cảnh báo
          • Màu sắc:  cam, núm xanh
          • Luôn có hàng số lượng lớn
          • Xuất xứ: Việt Nam
          • Mã sản phẩm: TCT.01
          • Tiêu Chuẩn: TCVN
          • Cấu Tạo: Làm từ nhựa cứng HDPE
          • Công dụng: Phân luồng giao thông, cảnh báo
          • Màu sắc:  cam, núm xanh
          • Luôn có hàng số lượng lớn
          Vietnamese
          Back to top
          Tin nhắn