Menu

an toàn hồng ngoại

III TCVN 6518:1999 (ISO 4852:1978) Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân. Kính lọc tia hồng ngoại. Yêu cầu sử dụng và truyền xạ

 - Số hiệu:

 TCVN 6518:1999
(ISO 4852:1978)

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

Tiếng Việt

Video

Back to top
Tin nhắn