Menu

safetyman nón bảo hộ safetyman

  Nón bảo hộ North USA

  • Xuất xứ: USA Mỹ
  • Mã sản phẩm: NBH.NORTH.01
  • Loại: Nón nhựa bảo hộ
  • Tiêu Chuẩn: ANSI Z89.1 2009, Type 1, Class E, G&C, CE EN 397:201
  • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE, độ dày 30mm
  • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát, cách điện 20.000V
  • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng, xám
  • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
  Tiếng Việt
  • Xuất xứ: USA Mỹ
  • Mã sản phẩm: NBH.NORTH.01
  • Loại: Nón nhựa bảo hộ
  • Tiêu Chuẩn: ANSI Z89.1 2009, Type 1, Class E, G&C, CE EN 397:201
  • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE, độ dày 30mm
  • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát, cách điện 20.000V
  • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng, xám
  • In, dán decal logo lên nón bảo hộ

   Nón bảo hộ Elvex

   • Xuất xứ: USA Mỹ
   • Mã sản phẩm: NBH.EV.01
   • Loại: Nón nhựa bảo hộ
   • Tiêu Chuẩn: ANSI Z89.1 2009, Type 1, Class E, G&C, CE EN 397:201
   • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE, độ dày 30mm
   • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát, cách điện 20.000V
   • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng, xám
   • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
   Tiếng Việt
   • Xuất xứ: USA Mỹ
   • Mã sản phẩm: NBH.EV.01
   • Loại: Nón nhựa bảo hộ
   • Tiêu Chuẩn: ANSI Z89.1 2009, Type 1, Class E, G&C, CE EN 397:201
   • Cấu Tạo: Làm từ nhựa HDPE, độ dày 30mm
   • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát, cách điện 20.000V
   • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng, xám
   • In, dán decal logo lên nón bảo hộ

    Nón bảo hộ Safetyman GM3

    • Xuất xứ: Canada (sản xuất tại Trung Quốc)
    • Mã sản phẩm: NBH.SM.02
    • Loại: Nón nhựa bảo hộ có lỗ thoáng
    • Tiêu Chuẩn: CE EN397:2000, ANSI Z89.1 Type 1 Class 0
    • Cấu Tạo: Làm từ nhựa ABS, khối lượng 380g
    • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, có lỗ thoáng mát
    • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng
    • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
    Tiếng Việt
    • Xuất xứ: Canada (sản xuất tại Trung Quốc)
    • Mã sản phẩm: NBH.SM.02
    • Loại: Nón nhựa bảo hộ có lỗ thoáng
    • Tiêu Chuẩn: CE EN397:2000, ANSI Z89.1 Type 1 Class 0
    • Cấu Tạo: Làm từ nhựa ABS, khối lượng 380g
    • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, có lỗ thoáng mát
    • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng
    • In, dán decal logo lên nón bảo hộ

     Nón bảo hộ Safetyman SM18

     • Xuất xứ: Canada (sản xuất tại Thái Lan)
     • Mã sản phẩm: NBH.SM.01
     • Loại: Nón nhựa bảo hộ
     • Tiêu Chuẩn: TIS 368-2554
     • Cấu Tạo: Làm từ nhựa ABS, khối lượng 299g + 112g
     • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
     • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng
     • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
     Tiếng Việt
     • Xuất xứ: Canada (sản xuất tại Thái Lan)
     • Mã sản phẩm: NBH.SM.01
     • Loại: Nón nhựa bảo hộ
     • Tiêu Chuẩn: TIS 368-2554
     • Cấu Tạo: Làm từ nhựa ABS, khối lượng 299g + 112g
     • Công dụng: Giảm thiểu rủi ro do vật rơi, thoáng mát
     • Màu sắc: Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng
     • In, dán decal logo lên nón bảo hộ

     Video

     Back to top
     Tin nhắn