Menu

Safety uniform

  Quần áo Jean điện lực

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: QABH.J.01
  • Chất liệu: May bằng vải Jean, cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát.
  • Quy cách: Quần áo bộ, may phối, phản quang theo quy cách khách hàng
  • May chắc chắn , chỉ dày , đánh bọ tại các vị trí chịu lực
  • Màu sắc: Xanh
  • Công dụng: Dùng làm đồng phục kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. công nhân vận hành máy, sửa điện, thợ hàn...
  • Size: S - 5XL, may đo
  • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn ph​​​í
  Tiếng Việt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: QABH.J.01
  • Chất liệu: May bằng vải Jean, cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát.
  • Quy cách: Quần áo bộ, may phối, phản quang theo quy cách khách hàng
  • May chắc chắn , chỉ dày , đánh bọ tại các vị trí chịu lực
  • Màu sắc: Xanh
  • Công dụng: Dùng làm đồng phục kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. công nhân vận hành máy, sửa điện, thợ hàn...
  • Size: S - 5XL, may đo
  • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn ph​​​í

   Quần áo phòng lạnh

   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: QABH.PL.01
   • Chất liệu: May bằng vải Polyeste cao cấp.
   • Quy cách: Quần áo bộ, có 2 loại: Loại có lông thú bên trong và loại bên trong vải trơn.
   • May chắc chắn , chỉ dày , đánh bọ tại các vị trí chịu lực , dây kéo YKK , HKK
   • Màu sắc: Xanh, may phối
   • Công dụng: Dùng làm đồng phục kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. công nhân phòng sạch, kho lạnh,...
   • Giúp người công nhân làm việc trong môi trường lạnh 0 đến -20 độ C
   • Size: S - 5XL, may đo
   • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí, in thêu logo theo yêu cầu
   Tiếng Việt
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: QABH.PL.01
   • Chất liệu: May bằng vải Polyeste cao cấp.
   • Quy cách: Quần áo bộ, có 2 loại: Loại có lông thú bên trong và loại bên trong vải trơn.
   • May chắc chắn , chỉ dày , đánh bọ tại các vị trí chịu lực , dây kéo YKK , HKK
   • Màu sắc: Xanh, may phối
   • Công dụng: Dùng làm đồng phục kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. công nhân phòng sạch, kho lạnh,...
   • Giúp người công nhân làm việc trong môi trường lạnh 0 đến -20 độ C
   • Size: S - 5XL, may đo
   • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí, in thêu logo theo yêu cầu

    Quần áo Jean điện lực

    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: QABH.J.01
    • Chất liệu: May bằng vải Jean, cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát.
    • Quy cách: Quần áo bộ, may phối, phản quang theo quy cách khách hàng
    • May chắc chắn , chỉ dày , đánh bọ tại các vị trí chịu lực
    • Màu sắc: Xanh
    • Công dụng: Dùng làm đồng phục kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. công nhân vận hành máy, sửa điện, thợ hàn...
    • Size: S - 5XL, may đo
    • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn ph​​​í
    Tiếng Việt
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: QABH.J.01
    • Chất liệu: May bằng vải Jean, cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát.
    • Quy cách: Quần áo bộ, may phối, phản quang theo quy cách khách hàng
    • May chắc chắn , chỉ dày , đánh bọ tại các vị trí chịu lực
    • Màu sắc: Xanh
    • Công dụng: Dùng làm đồng phục kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. công nhân vận hành máy, sửa điện, thợ hàn...
    • Size: S - 5XL, may đo
    • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn ph​​​í

     Quần áo bảo hộ mẫu 06

     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: QABH.V.06
     • Chất liệu: May bằng vải Jean, cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát.
     • Quy cách: Quần áo bộ, may phối, phản quang theo quy cách khách hàng
     • May chắc chắn , chỉ dày , đánh bọ tại các vị trí chịu lực , dây kéo YKK , HKK
     • Màu sắc: Xanh, cam, xám và chọn theo patone màu
     • Công dụng: Dùng làm đồng phục kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. công nhân vận hành máy,...
     • Size: S - 5XL, may đo
     • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí
     Tiếng Việt
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: QABH.V.06
     • Chất liệu: May bằng vải Jean, cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát.
     • Quy cách: Quần áo bộ, may phối, phản quang theo quy cách khách hàng
     • May chắc chắn , chỉ dày , đánh bọ tại các vị trí chịu lực , dây kéo YKK , HKK
     • Màu sắc: Xanh, cam, xám và chọn theo patone màu
     • Công dụng: Dùng làm đồng phục kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. công nhân vận hành máy,...
     • Size: S - 5XL, may đo
     • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

      Quần áo bảo hộ mẫu 05

      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Mã sản phẩm: QABH.V.05
      • Chất liệu: May bằng vải Kaki 65/35, Kate Force, Kaki Thành công, chất liệu kaki 100% cotton, cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát.
      • Quy cách: Quần áo bộ, may phối, phản quang theo quy cách khách hàng
      • May chắc chắn , chỉ dày , đánh bọ tại các vị trí chịu lực , dây kéo YKK , HKK
      • Màu sắc: Xanh, cam, xám và chọn theo patone màu
      • Công dụng: Dùng làm đồng phục kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. công nhân vận hành máy,...
      • Size: S - 5XL, may đo
      • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí
      Tiếng Việt
      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Mã sản phẩm: QABH.V.05
      • Chất liệu: May bằng vải Kaki 65/35, Kate Force, Kaki Thành công, chất liệu kaki 100% cotton, cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát.
      • Quy cách: Quần áo bộ, may phối, phản quang theo quy cách khách hàng
      • May chắc chắn , chỉ dày , đánh bọ tại các vị trí chịu lực , dây kéo YKK , HKK
      • Màu sắc: Xanh, cam, xám và chọn theo patone màu
      • Công dụng: Dùng làm đồng phục kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. công nhân vận hành máy,...
      • Size: S - 5XL, may đo
      • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

       Quần áo bảo hộ mẫu 04

       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Mã sản phẩm: QABH.V.04
       • Chất liệu: May bằng vải Kaki 65/35, Kate Force, Kaki Thành công, chất liệu kaki 100% cotton, cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát.
       • Quy cách: Quần áo bộ, may phối, phản quang theo quy cách khách hàng
       • May chắc chắn , chỉ dày , đánh bọ tại các vị trí chịu lực , dây kéo YKK , HKK
       • Màu sắc: Xanh, cam, xám và chọn theo patone màu
       • Công dụng: Dùng làm đồng phục kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. công nhân vận hành máy,...
       • Size: S - 5XL, may đo
       • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí
       Tiếng Việt
       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Mã sản phẩm: QABH.V.04
       • Chất liệu: May bằng vải Kaki 65/35, Kate Force, Kaki Thành công, chất liệu kaki 100% cotton, cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát.
       • Quy cách: Quần áo bộ, may phối, phản quang theo quy cách khách hàng
       • May chắc chắn , chỉ dày , đánh bọ tại các vị trí chịu lực , dây kéo YKK , HKK
       • Màu sắc: Xanh, cam, xám và chọn theo patone màu
       • Công dụng: Dùng làm đồng phục kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. công nhân vận hành máy,...
       • Size: S - 5XL, may đo
       • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

        Quần áo bảo hộ mẫu 03

        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Mã sản phẩm: QABH.V.03
        • Chất liệu: May bằng vải Kaki 65/35, Kate Force, Kaki Thành công, chất liệu kaki 100% cotton, cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát.
        • Quy cách: Quần áo bộ, may phối, phản quang theo quy cách khách hàng
        • May chắc chắn , chỉ dày , đánh bọ tại các vị trí chịu lực , dây kéo YKK , HKK
        • Màu sắc: Xanh, cam, xám và chọn theo patone màu
        • Công dụng: Dùng làm đồng phục kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. công nhân vận hành máy,...
        • Size: S - 5XL, may đo
        • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí
        Tiếng Việt
        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Mã sản phẩm: QABH.V.03
        • Chất liệu: May bằng vải Kaki 65/35, Kate Force, Kaki Thành công, chất liệu kaki 100% cotton, cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát.
        • Quy cách: Quần áo bộ, may phối, phản quang theo quy cách khách hàng
        • May chắc chắn , chỉ dày , đánh bọ tại các vị trí chịu lực , dây kéo YKK , HKK
        • Màu sắc: Xanh, cam, xám và chọn theo patone màu
        • Công dụng: Dùng làm đồng phục kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. công nhân vận hành máy,...
        • Size: S - 5XL, may đo
        • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

         Quần áo bảo hộ mẫu 02

         • Xuất xứ: Việt Nam
         • Mã sản phẩm: QABH.V.02
         • Chất liệu: May bằng vải Kaki 65/35, Kate Force, Kaki Thành công, chất liệu kaki 100% cotton, cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát.
         • Quy cách: Quần áo bộ, may phối, phản quang theo quy cách khách hàng
         • May chắc chắn , chỉ dày , đánh bọ tại các vị trí chịu lực , dây kéo YKK , HKK
         • Màu sắc: Xanh, cam, xám và chọn theo patone màu
         • Công dụng: Dùng làm đồng phục kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. công nhân vận hành máy,...
         • Size: S - 5XL, may đo
         • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí
         Tiếng Việt
         • Xuất xứ: Việt Nam
         • Mã sản phẩm: QABH.V.02
         • Chất liệu: May bằng vải Kaki 65/35, Kate Force, Kaki Thành công, chất liệu kaki 100% cotton, cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát.
         • Quy cách: Quần áo bộ, may phối, phản quang theo quy cách khách hàng
         • May chắc chắn , chỉ dày , đánh bọ tại các vị trí chịu lực , dây kéo YKK , HKK
         • Màu sắc: Xanh, cam, xám và chọn theo patone màu
         • Công dụng: Dùng làm đồng phục kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. công nhân vận hành máy,...
         • Size: S - 5XL, may đo
         • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

          Quần áo bảo hộ mẫu 01

          • Xuất xứ: Việt Nam
          • Mã sản phẩm: QABH.V.01
          • Chất liệu: May bằng vải Kaki 65/35, Kate Force, Kaki Thành công, chất liệu kaki 100% cotton, cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát.
          • Quy cách: Quần áo bộ, may phối, phản quang theo quy cách khách hàng
          • May chắc chắn , chỉ dày , đánh bọ tại các vị trí chịu lực , dây kéo YKK , HKK
          • Màu sắc: Xanh, cam, xám và chọn theo patone màu
          • Công dụng: Dùng làm đồng phục kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. công nhân vận hành máy,...
          • Size: S - 5XL, may đo
          • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí
          Tiếng Việt
          • Xuất xứ: Việt Nam
          • Mã sản phẩm: QABH.V.01
          • Chất liệu: May bằng vải Kaki 65/35, Kate Force, Kaki Thành công, chất liệu kaki 100% cotton, cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát.
          • Quy cách: Quần áo bộ, may phối, phản quang theo quy cách khách hàng
          • May chắc chắn , chỉ dày , đánh bọ tại các vị trí chịu lực , dây kéo YKK , HKK
          • Màu sắc: Xanh, cam, xám và chọn theo patone màu
          • Công dụng: Dùng làm đồng phục kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. công nhân vận hành máy,...
          • Size: S - 5XL, may đo
          • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

           Áo thun bảo hộ mẫu 04

           • Xuất xứ: Việt Nam
           • Mã sản phẩm: QABH.T.04
           • Chất liệu: May bằng vải thun 100% cotton, thun cá sấu, cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát.
           • Quy cách: Áo thun polo phối kiểu sơ mi cách điệu, ngắn tay, phối màu độc đáo, trẻ trung, may phối, phản quang theo quy cách khách hàng
           • Màu sắc: chọn theo patone màu
           • Công dụng: Dùng làm đồng phục nhân viên văn phòng, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. công nhân vận hành máy,...
           • Size: S - 5XL, may đo
           • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí
           Tiếng Việt
           • Xuất xứ: Việt Nam
           • Mã sản phẩm: QABH.T.04
           • Chất liệu: May bằng vải thun 100% cotton, thun cá sấu, cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát.
           • Quy cách: Áo thun polo phối kiểu sơ mi cách điệu, ngắn tay, phối màu độc đáo, trẻ trung, may phối, phản quang theo quy cách khách hàng
           • Màu sắc: chọn theo patone màu
           • Công dụng: Dùng làm đồng phục nhân viên văn phòng, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. công nhân vận hành máy,...
           • Size: S - 5XL, may đo
           • Tư vấn chọn kiểu dáng, mẫu mã miễn phí

           Trang

           Back to top
           Tin nhắn