Menu

Nam Sơn

Dupont Nomex - chịu nhiệt

Nomex® fibres are used across a broad range of applications.
Nomex® used in personal protective clothing responds to a wide variety of industrial end uses. From offshore drilling platforms, petrochemical, chemical, and pharmaceutical industries to electrical utilities, electricians and foundries, wearers have found reliable and trusted solutions in the Nomex® garments, whether their hazards are flash fire, fire, explosion, electric arc, molten metal splashes, static discharge, chemical splashes or low visibility.

 

Tiếng Việt

TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM SƠN - PPE

Mời bạn ghé thăm cửa hàng Nam Sơn, chúng tôi có đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động nhằm đảm bảo an toàn toàn diện cho người lao động, vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của công ty.

Tiếng Việt

Chúng tôi là Bảo hộ Nam Sơn

Hãy xem video về chúng tôi....

Cảm ơn bạn đã quan tâm và ủng hộ Nam Sơn, chúng tôi hi vọng mang an toàn đến người lao động nhiều hơn nữa để đảm bảo công tác an toàn đi lên, chất lượng công việc, cuộc sống của người lao động ngày càng được nâng cao.

Và để bạn trở về nhà an toàn mỗi ngày sau giờ làm việc.

--------

Bảo hộ lao động Nam Sơn

Mang niềm tin đến mọi người

Tiếng Việt

May quần áo bảo hộ lao động tại Nam Sơn


Catalogue vải may quần áo bảo hộ lao động


Catalogue vải may đồng phục văn phòng
Tiếng Việt

Video

Back to top
Tin nhắn