Menu

Kính bảo hộ

II TCVN 9799:2013 (ISO 9612:2009) Xác định mức tiếp xúc tiếng ồn nghề nghiệp - Phương pháp kỹ thuật

 - Số hiệu:

TCVN 9799:2013
(ISO 9612:2009)

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

Tiếng Việt

III TCVN 2609:1978 Kính bảo hộ lao động. Phân loại

 - Số hiệu:

TCVN 2609:1978

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

Tiếng Việt

III TCVN 5039:1990 (ISO 4851:1979) Phương tiện bảo vệ mắt. Cái lọc tia cực tím. Yêu cầu sử dụng và truyền quang

 - Số hiệu:

TCVN 5039:1990
(ISO 4851:1979)

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

Tiếng Việt

III TCVN 6520:1999 (ISO 4856:1982) Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân. Bảng khái quát các yêu cầu đối với mắt kính và phương tiện bảo vệ mắt

 - Số hiệu:

 TCVN 6520:1999
(ISO 4856:1982)

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

Tiếng Việt

  Kính chống hóa chất 3M 334

  • Mã sản phẩm: KBH.HC.02
  • Xuất xứ: 3M (Mỹ)
  • Nhà sản xuất: 3M
  • Chất liệu: Polycarbonate trong suốt, dây chun
  • Luôn có hàng số lượng lớn
  Tiếng Việt
  • Mã sản phẩm: KBH.HC.02
  • Xuất xứ: 3M (Mỹ)
  • Nhà sản xuất: 3M
  • Chất liệu: Polycarbonate trong suốt, dây chun
  • Luôn có hàng số lượng lớn

   Kính bảo hộ Spiderking

   • Mã sản phẩm: KBH.SDK.01
   • Xuất xứ: Singapore (sản xuất tại Đài Loan)
   • Nhà sản xuất: Spiderking
   • Cấu tạo: Nhựa Polycarbonate
   • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87.1, ★AS/NZS 1337
   • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV, không độ
   • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn.
   Tiếng Việt
   • Mã sản phẩm: KBH.SDK.01
   • Xuất xứ: Singapore (sản xuất tại Đài Loan)
   • Nhà sản xuất: Spiderking
   • Cấu tạo: Nhựa Polycarbonate
   • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87.1, ★AS/NZS 1337
   • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV, không độ
   • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn.

    Kính bảo hộ King dòng 8000

    • Mã sản phẩm: KBH.KY.8811-8814
    • Xuất xứ: Malaysia
    • Nhà sản xuất: King's, Honeywell
    • Cấu tạo: Nhựa Polycarbonate
    • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87.1, ★AS/NZS 1337
    • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV, không độ
    • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn.
    Tiếng Việt
    • Mã sản phẩm: KBH.KY.8811-8814
    • Xuất xứ: Malaysia
    • Nhà sản xuất: King's, Honeywell
    • Cấu tạo: Nhựa Polycarbonate
    • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87.1, ★AS/NZS 1337
    • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV, không độ
    • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn.

     Kính bảo hộ King dòng 1000

     • Mã sản phẩm: KBH.KY.1151-1154
     • Xuất xứ: Malaysia
     • Nhà sản xuất: King's, Honeywell
     • Cấu tạo: Nhựa Polycarbonate
     • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87.1, ★AS/NZS 1337
     • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV, không độ
     • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn.
     Tiếng Việt
     • Mã sản phẩm: KBH.KY.1151-1154
     • Xuất xứ: Malaysia
     • Nhà sản xuất: King's, Honeywell
     • Cấu tạo: Nhựa Polycarbonate
     • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87.1, ★AS/NZS 1337
     • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV, không độ
     • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn.

      Kính bảo hộ King dòng 700

      • Mã sản phẩm: KBH.KY.711-717
      • Xuất xứ: Malaysia
      • Nhà sản xuất: King's, Honeywell
      • Cấu tạo: Nhựa Polycarbonate
      • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87.1, ★AS/NZS 1337
      • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV, không độ
      • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn.
      Tiếng Việt
      • Mã sản phẩm: KBH.KY.711-717
      • Xuất xứ: Malaysia
      • Nhà sản xuất: King's, Honeywell
      • Cấu tạo: Nhựa Polycarbonate
      • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87.1, ★AS/NZS 1337
      • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV, không độ
      • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn.

       Kính bảo hộ King dòng 200

       • Mã sản phẩm: KBH.KY.211-218
       • Xuất xứ: Malaysia
       • Nhà sản xuất: King's, Honeywell
       • Cấu tạo: Nhựa Polycarbonate
       • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87.1, AS/NZS 1337
       • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV, không độ
       • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn.
       Tiếng Việt
       • Mã sản phẩm: KBH.KY.211-218
       • Xuất xứ: Malaysia
       • Nhà sản xuất: King's, Honeywell
       • Cấu tạo: Nhựa Polycarbonate
       • Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87.1, AS/NZS 1337
       • Công dụng: Chống bụi, chống tĩnh điện, chống tia UV, không độ
       • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn.

       Trang

       Video

       Back to top
       Tin nhắn