Menu

khẩu trang phòng độc

Bí quyết phân biệt khẩu trang hoạt tính thật hay giả

Khẩu trang hoạt tính là loại khẩu trang bảo hộ lao động được sử dụng rộng rãi. Hiện nay có rất nhiều khẩu trang hoạt tính giả, bạn đã biết cách phân biệt chưa?

1. Mối nguy hại từ khẩu trang hoạt tính giả

Tiếng Việt

  Khẩu trang hoạt tinh R95

  • Mã sản phẩm: KT18
  • Xut xứ: Việt Nam
  • Tiêu chun: TCVN
  • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
  • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
  • Màu sc: Xanh dương
  • Kiểu dáng: Quàng gáy
  Tiếng Việt
  • Mã sản phẩm: KT18
  • Xut xứ: Việt Nam
  • Tiêu chun: TCVN
  • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
  • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
  • Màu sc: Xanh dương
  • Kiểu dáng: Quàng gáy

   Khẩu trang hoạt tính 305

   • Mã sản phẩm: KT17
   • Xut xứ: Việt Nam
   • Tiêu chun: TCVN
   • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
   • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
   • Màu sc: Xanh dương
   • Kiểu dáng: Quàng gáy
   Tiếng Việt
   • Mã sản phẩm: KT17
   • Xut xứ: Việt Nam
   • Tiêu chun: TCVN
   • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
   • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
   • Màu sc: Xanh dương
   • Kiểu dáng: Quàng gáy

    Khẩu trang hoạt tính 304

    • Mã sản phẩm: KT16
    • Xut xứ: Việt Nam
    • Tiêu chun: TCVN
    • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
    • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
    • Màu sc: Xanh dương
    • Kiểu dáng: Đeo tai
    Tiếng Việt
    • Mã sản phẩm: KT16
    • Xut xứ: Việt Nam
    • Tiêu chun: TCVN
    • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
    • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
    • Màu sc: Xanh dương
    • Kiểu dáng: Đeo tai

     Khẩu trang hoạt tính 203

     • Mã sản phẩm: KT15
     • Xut xứ: Việt Nam
     • Tiêu chun: TCVN
     • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính
     • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
     • Màu sc: Xanh dương
     • Kiểu dáng: Quàng gáy
     Tiếng Việt
     • Mã sản phẩm: KT15
     • Xut xứ: Việt Nam
     • Tiêu chun: TCVN
     • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính
     • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
     • Màu sc: Xanh dương
     • Kiểu dáng: Quàng gáy

      Khẩu trang hoạt tính 202

      • Mã sản phẩm: KT14
      • Xut xứ: Việt Nam
      • Tiêu chun: TCVN
      • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính
      • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
      • Màu sc: Xanh dương
      • Kiểu dáng: Đeo tai
      Tiếng Việt
      • Mã sản phẩm: KT14
      • Xut xứ: Việt Nam
      • Tiêu chun: TCVN
      • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính
      • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
      • Màu sc: Xanh dương
      • Kiểu dáng: Đeo tai

       Khẩu trang Spiderking Singapore

       • Xuất xứ: Spiderking (Singapore)
       • Mã sản phẩm: KT.013
       • Chất liệu: Giấy sợi hoạt tính
       • Tiêu chun cht lượng: EN 149 NIOSH TC-84A-3904
       • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
       Tiếng Việt
       • Xuất xứ: Spiderking (Singapore)
       • Mã sản phẩm: KT.013
       • Chất liệu: Giấy sợi hoạt tính
       • Tiêu chun cht lượng: EN 149 NIOSH TC-84A-3904
       • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.

        Khẩu trang 3M 9001 9042 9210 9211

        • Mã sản phẩm: KT13
        • Xut xứ: 3M (Mỹ)
        • Tiêu chun: NIOSH
        • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
        • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất.
        Tiếng Việt
        • Mã sản phẩm: KT13
        • Xut xứ: 3M (Mỹ)
        • Tiêu chun: NIOSH
        • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
        • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất.

         Khẩu trang 3M 8822

         • Mã sản phẩm: KT12
         • Xut xứ: 3M (Mỹ)
         • Tiêu chun: NIOSH
         • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
         • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất.
         Tiếng Việt
         • Mã sản phẩm: KT12
         • Xut xứ: 3M (Mỹ)
         • Tiêu chun: NIOSH
         • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
         • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất.

          Khẩu trang 3M 8577

          • Mã sản phẩm: KT11
          • Xut xứ: 3M (Mỹ)
          • Tiêu chun: NIOSH
          • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
          • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất, hơi acid
          Tiếng Việt
          • Mã sản phẩm: KT11
          • Xut xứ: 3M (Mỹ)
          • Tiêu chun: NIOSH
          • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
          • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất, hơi acid

          Trang

          Video

          Back to top
          Tin nhắn