Menu

Giày mũi sắt

  Giày bảo hộ DH cao cấp

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: GIAY.DH.CC
  • Loại giày: Giày da thấp cổ
  • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78
  • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
  • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, nước,...
  • Màu sắc:  Đen
  • Size: 35 - 44
  • Bảo hộ lao động Nam Sơn là đại lý phân phối chính thức giày bảo hộ thương hiệu EDH, DH tại Đồng Nai
  Undefined
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: GIAY.DH.CC
  • Loại giày: Giày da thấp cổ
  • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78
  • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
  • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, nước,...
  • Màu sắc:  Đen
  • Size: 35 - 44
  • Bảo hộ lao động Nam Sơn là đại lý phân phối chính thức giày bảo hộ thương hiệu EDH, DH tại Đồng Nai

   Giày bảo hộ Dragon 4NR

   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: GIAY.DG.06
   • Loại giày: Ủng da bảo hộ
   • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
   • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
   • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
   • Màu sắc:  Đen
   • Size: 35 - 45
   • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng
   Tiếng Việt
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: GIAY.DG.06
   • Loại giày: Ủng da bảo hộ
   • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
   • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
   • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
   • Màu sắc:  Đen
   • Size: 35 - 45
   • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng

    Giày bảo hộ Dragon 3NR

    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: GIAY.DG.05
    • Loại giày: Giày da cao cổ
    • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
    • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
    • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
    • Màu sắc:  Đen
    • Size: 35 - 45
    • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng
    Tiếng Việt
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: GIAY.DG.05
    • Loại giày: Giày da cao cổ
    • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
    • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
    • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
    • Màu sắc:  Đen
    • Size: 35 - 45
    • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng

     Giày bảo hộ Dragon 3B

     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: GIAY.DG.04
     • Loại giày: Giày da cao cổ
     • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
     • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
     • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
     • Màu sắc:  Đen
     • Size: 35 - 45
     • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng
     Tiếng Việt
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: GIAY.DG.04
     • Loại giày: Giày da cao cổ
     • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
     • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
     • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
     • Màu sắc:  Đen
     • Size: 35 - 45
     • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng

      Giày bảo hộ Dragon 2

      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Mã sản phẩm: GIAY.DG.03
      • Loại giày: Giày da thấp cổ
      • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
      • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
      • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
      • Màu sắc:  Đen
      • Size: 35 - 45
      • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng
      Tiếng Việt
      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Mã sản phẩm: GIAY.DG.03
      • Loại giày: Giày da thấp cổ
      • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
      • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
      • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
      • Màu sắc:  Đen
      • Size: 35 - 45
      • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng

       Giày bảo hộ Dragon 1NR

       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Mã sản phẩm: GIAY.DG.02
       • Loại giày: Giày da thấp cổ
       • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
       • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
       • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
       • Màu sắc:  Đen
       • Size: 35 - 45
       • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng
       Undefined
       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Mã sản phẩm: GIAY.DG.02
       • Loại giày: Giày da thấp cổ
       • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
       • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
       • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
       • Màu sắc:  Đen
       • Size: 35 - 45
       • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng

        Giày bảo hộ Dragon 1

        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Mã sản phẩm: GIAY.DG.01
        • Loại giày: Giày da thấp cổ
        • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
        • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
        • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
        • Màu sắc:  Đen
        • Size: 35 - 45
        • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng
        Tiếng Việt
        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Mã sản phẩm: GIAY.DG.01
        • Loại giày: Giày da thấp cổ
        • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
        • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
        • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
        • Màu sắc:  Đen
        • Size: 35 - 45
        • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng

         Giày bảo hộ XP hộp

         • Xuất xứ: Việt Nam
         • Mã sản phẩm: GIAY.ABC.06
         • Loại giày: Giày da thấp cổ
         • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78
         • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
         • Công dụng: Chống đinh, vật rơi, chống dầu trơn trượt, chống tĩnh điện
         • Màu sắc:  Đen
         • Size: 35 - 44
         • Có hai mẫu da bóng và da sần
         • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn (>1000 đôi)
         • Bảo hành kỹ thuật 3 tháng.
         Undefined
         • Xuất xứ: Việt Nam
         • Mã sản phẩm: GIAY.ABC.06
         • Loại giày: Giày da thấp cổ
         • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78
         • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
         • Công dụng: Chống đinh, vật rơi, chống dầu trơn trượt, chống tĩnh điện
         • Màu sắc:  Đen
         • Size: 35 - 44
         • Có hai mẫu da bóng và da sần
         • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn (>1000 đôi)
         • Bảo hành kỹ thuật 3 tháng.

          Giày bảo hộ Goodyear

          • Xuất xứ: Malayxia
          • Mã sản phẩm: GIAY.GY.01
          • Loại giày: Giày da thấp cổ, cao cổ
          • Tiêu Chuẩn: CE EN S1, TCVN
          • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
          • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, nước, chống dầu nhớt
          • Màu sắc:  Đen, xanh
          • Size: 35 - 44
          • Bảo hành kỹ thuật: 6 tháng
          Tiếng Việt
          • Xuất xứ: Malayxia
          • Mã sản phẩm: GIAY.GY.01
          • Loại giày: Giày da thấp cổ, cao cổ
          • Tiêu Chuẩn: CE EN S1, TCVN
          • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
          • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, nước, chống dầu nhớt
          • Màu sắc:  Đen, xanh
          • Size: 35 - 44
          • Bảo hành kỹ thuật: 6 tháng

           Giày bảo hộ Equippro

           • Xuất xứ: Pháp (SX tại Hong Kong)
           • Mã sản phẩm: GIAY.EQP.01
           • Loại giày: Giày da thấp cổ, cao cổ, ủng
           • Tiêu Chuẩn: TCVN 7652-2007, EN 345
           • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
           • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống thấm nước, chống tĩnh điện
           • Màu sắc:  Đen, nâu
           • Size: 35 - 44
           • Bảo hành 6 tháng
           Tiếng Việt
           • Xuất xứ: Pháp (SX tại Hong Kong)
           • Mã sản phẩm: GIAY.EQP.01
           • Loại giày: Giày da thấp cổ, cao cổ, ủng
           • Tiêu Chuẩn: TCVN 7652-2007, EN 345
           • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
           • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống thấm nước, chống tĩnh điện
           • Màu sắc:  Đen, nâu
           • Size: 35 - 44
           • Bảo hành 6 tháng

           Trang

           Back to top
           Tin nhắn