Menu

Giày bảo hộ lao động abc

  Giày bảo hộ XP hộp

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: GIAY.ABC.06
  • Loại giày: Giày da thấp cổ
  • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78
  • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
  • Công dụng: Chống đinh, vật rơi, chống dầu trơn trượt, chống tĩnh điện
  • Màu sắc:  Đen
  • Size: 35 - 44
  • Có hai mẫu da bóng và da sần
  • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn (>1000 đôi)
  • Bảo hành kỹ thuật 3 tháng.
  Undefined
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: GIAY.ABC.06
  • Loại giày: Giày da thấp cổ
  • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78
  • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
  • Công dụng: Chống đinh, vật rơi, chống dầu trơn trượt, chống tĩnh điện
  • Màu sắc:  Đen
  • Size: 35 - 44
  • Có hai mẫu da bóng và da sần
  • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn (>1000 đôi)
  • Bảo hành kỹ thuật 3 tháng.

   Giày bảo hộ ABC XP đế đỏ

   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: GIAY.ABC.05
   • Loại giày: Giày da thấp cổ
   • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78
   • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
   • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, nước
   • Màu sắc:  Đen
   • Size: 35 - 44
   • Có các dòng: XP đế đỏ 3 lỗ da thường; XP đế đỏ 4 lỗ da xịn.
   • Bảo hộ lao động Nam Sơn luôn có sẵn trong kho 1000 đôi giày ABC. 
   Undefined
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: GIAY.ABC.05
   • Loại giày: Giày da thấp cổ
   • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78
   • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
   • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, nước
   • Màu sắc:  Đen
   • Size: 35 - 44
   • Có các dòng: XP đế đỏ 3 lỗ da thường; XP đế đỏ 4 lỗ da xịn.
   • Bảo hộ lao động Nam Sơn luôn có sẵn trong kho 1000 đôi giày ABC. 

    Giày bảo hộ ABC đế xanh

    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: GIAY.ABC.04
    • Loại giày: Giày da thấp cổ
    • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78
    • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
    • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, nước
    • Màu sắc:  Đen
    • Size: 35 - 44
    Undefined
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: GIAY.ABC.04
    • Loại giày: Giày da thấp cổ
    • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78
    • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
    • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, nước
    • Màu sắc:  Đen
    • Size: 35 - 44

     Giày bảo hộ ABC đế kếp

     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: GIAY.ABC.03
     • Loại giày: Giày da thấp cổ
     • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78
     • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
     • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, nước
     • Màu sắc:  Đen
     • Size: 35 - 44
     • Có các dòng: Đế kếp da thường; đế kếp da xịn
     • Bảo hộ lao động Nam Sơn luôn có sẵn trong kho 1000 đôi giày ABC. 
     Undefined
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: GIAY.ABC.03
     • Loại giày: Giày da thấp cổ
     • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78
     • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
     • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, nước
     • Màu sắc:  Đen
     • Size: 35 - 44
     • Có các dòng: Đế kếp da thường; đế kếp da xịn
     • Bảo hộ lao động Nam Sơn luôn có sẵn trong kho 1000 đôi giày ABC. 

      Giày bảo hộ ABC chỉ đen

      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Mã sản phẩm: GIAY.ABC.02
      • Loại giày: Giày da thấp cổ
      • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78
      • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
      • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, nước
      • Màu sắc:  Đen
      • Size: 35 - 44
      • Có các dòng: Chỉ đen 3 lỗ da thường; chỉ đen 4 lỗ da xịn.
      • Bảo hộ lao động Nam Sơn luôn có sẵn trong kho 1000 đôi giày ABC. 
      Undefined
      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Mã sản phẩm: GIAY.ABC.02
      • Loại giày: Giày da thấp cổ
      • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78
      • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
      • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, nước
      • Màu sắc:  Đen
      • Size: 35 - 44
      • Có các dòng: Chỉ đen 3 lỗ da thường; chỉ đen 4 lỗ da xịn.
      • Bảo hộ lao động Nam Sơn luôn có sẵn trong kho 1000 đôi giày ABC. 

       Giày bảo hộ ABC chỉ vàng

       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Mã sản phẩm: GIAY.ABC.01
       • Loại giày: Giày da chống đinh
       • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78
       • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
       • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, nước
       • Màu sắc:  Đen
       • Size: 35 - 44
       • Có các dòng: Chỉ vàng thấp cổ 3 lỗ da thường; chỉ vàng thấp cổ 4 lỗ da xịn; chỉ vàng cao cổ
       • Bảo hộ lao động Nam Sơn luôn có sẵn trong kho 1000 đôi giày ABC. 
       Undefined
       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Mã sản phẩm: GIAY.ABC.01
       • Loại giày: Giày da chống đinh
       • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78
       • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
       • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, nước
       • Màu sắc:  Đen
       • Size: 35 - 44
       • Có các dòng: Chỉ vàng thấp cổ 3 lỗ da thường; chỉ vàng thấp cổ 4 lỗ da xịn; chỉ vàng cao cổ
       • Bảo hộ lao động Nam Sơn luôn có sẵn trong kho 1000 đôi giày ABC. 
       Back to top
       Tin nhắn