Menu

găng tay dùng hàn điện

  Ống tay da hàn

  • Mã sản phẩm: ONGTAYBH.01
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tiêu chuẩn: TCVN
  • Chất liệu: Da
  • Màu sắc: Nâu nhạt
  • Luôn có hàng số lượng lớn.
  Tiếng Việt
  • Mã sản phẩm: ONGTAYBH.01
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tiêu chuẩn: TCVN
  • Chất liệu: Da
  • Màu sắc: Nâu nhạt
  • Luôn có hàng số lượng lớn.

   Găng tay da hàn SM

   • Mã sản phẩm: GANGBH.14
   • Xuất xứ: Safetyman
   • Tiêu chuẩn: CE
   • Chất liệu: Da
   • Phân loại: Găng da hàn ngắn và loại dài
   • Màu sắc: Nâu nhạt/ngắn; màu đỏ/dài
   • Luôn có hàng số lượng lớn.
   Tiếng Việt
   • Mã sản phẩm: GANGBH.14
   • Xuất xứ: Safetyman
   • Tiêu chuẩn: CE
   • Chất liệu: Da
   • Phân loại: Găng da hàn ngắn và loại dài
   • Màu sắc: Nâu nhạt/ngắn; màu đỏ/dài
   • Luôn có hàng số lượng lớn.

    Găng tay da hàn

    • Mã sản phẩm: GANGBH.13
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Tiêu chuẩn: TCVN 2606-78
    • Chất liệu: Da
    • Phân loại: Găng da hàn ngắn và loại dài tới khủy tay
    • Màu sắc: Nâu nhạt
    • Luôn có hàng số lượng lớn.
    Tiếng Việt
    • Mã sản phẩm: GANGBH.13
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Tiêu chuẩn: TCVN 2606-78
    • Chất liệu: Da
    • Phân loại: Găng da hàn ngắn và loại dài tới khủy tay
    • Màu sắc: Nâu nhạt
    • Luôn có hàng số lượng lớn.

    Video

    Back to top
    Tin nhắn