Menu

găng tay da bảo hộ lao động

  Găng tay cao su

  • Mã sản phẩm: GANGBH.06
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tiêu chuẩn: TCVN
  • Chất liệu: Cao su không độc hại
  • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
  • Màu sắc: Đỏ, vàng, vàng nhạt
  • Luôn có hàng số lượng lớn.
  Tiếng Việt
  • Mã sản phẩm: GANGBH.06
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tiêu chuẩn: TCVN
  • Chất liệu: Cao su không độc hại
  • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
  • Màu sắc: Đỏ, vàng, vàng nhạt
  • Luôn có hàng số lượng lớn.

   Găng tay len xám

   • Mã sản phẩm: GANGBH.01
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Tiêu chuẩn: TCVN
   • Chất liệu: 65 - 100% cotton, hút mồ hôi
   • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g
   • Màu sắc: Xám tro
   • Luôn có hàng số lượng lớn.
   Tiếng Việt
   • Mã sản phẩm: GANGBH.01
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Tiêu chuẩn: TCVN
   • Chất liệu: 65 - 100% cotton, hút mồ hôi
   • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g
   • Màu sắc: Xám tro
   • Luôn có hàng số lượng lớn.

    Găng tay nylon

    • Mã sản phẩm: GANGBH.08
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Tiêu chuẩn: TCVN
    • Chất liệu: Nylon mỏng
    • Phân loại: Có loại ngắn, dài
    • Màu sắc: Trắng trong
    • Luôn có hàng số lượng lớn.
    Tiếng Việt
    • Mã sản phẩm: GANGBH.08
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Tiêu chuẩn: TCVN
    • Chất liệu: Nylon mỏng
    • Phân loại: Có loại ngắn, dài
    • Màu sắc: Trắng trong
    • Luôn có hàng số lượng lớn.

     Găng tay cao su y tế

     • Mã sản phẩm: GANGBH.07
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Tiêu chuẩn: TCVN
     • Chất liệu: Cao su không độc hại
     • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
     • Màu sắc: Trắng, xanh, vàng
     • Luôn có hàng số lượng lớn.
     Tiếng Việt
     • Mã sản phẩm: GANGBH.07
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Tiêu chuẩn: TCVN
     • Chất liệu: Cao su không độc hại
     • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
     • Màu sắc: Trắng, xanh, vàng
     • Luôn có hàng số lượng lớn.

      Găng tay vải

      • Mã sản phẩm: GANGBH.05
      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Tiêu chuẩn: TCVN
      • Chất liệu: vải kaki, vải jean dày, vải kaki dày, chống cắt mức nhẹ, chống nóng.
      • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
      • Màu sắc: màu xanh, đen, xám
      • Luôn có hàng số lượng lớn.
      Tiếng Việt
      • Mã sản phẩm: GANGBH.05
      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Tiêu chuẩn: TCVN
      • Chất liệu: vải kaki, vải jean dày, vải kaki dày, chống cắt mức nhẹ, chống nóng.
      • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
      • Màu sắc: màu xanh, đen, xám
      • Luôn có hàng số lượng lớn.

       Găng tay len phủ nhựa

       • Mã sản phẩm: GANGBH.04
       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Tiêu chuẩn: TCVN
       • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
       • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
       • Màu sắc: Trắng ngà, trắng với lớp phủ màu cam hoặc đỏ.
       • Luôn có hàng số lượng lớn.
       Tiếng Việt
       • Mã sản phẩm: GANGBH.04
       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Tiêu chuẩn: TCVN
       • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
       • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
       • Màu sắc: Trắng ngà, trắng với lớp phủ màu cam hoặc đỏ.
       • Luôn có hàng số lượng lớn.

        Găng tay len phủ hạt nhựa

        • Mã sản phẩm: GANGBH.03
        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Tiêu chuẩn: TCVN
        • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ hạt nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
        • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
        • Màu sắc: Trắng ngà, trắng
        • Luôn có hàng số lượng lớn.
        Tiếng Việt
        • Mã sản phẩm: GANGBH.03
        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Tiêu chuẩn: TCVN
        • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ hạt nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
        • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
        • Màu sắc: Trắng ngà, trắng
        • Luôn có hàng số lượng lớn.

         Găng tay len trắng

         • Mã sản phẩm: GANGBH.02
         • Xuất xứ: Việt Nam
         • Tiêu chuẩn: TCVN
         • Chất liệu: 65 - 100% cotton, hút mồ hôi
         • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g
         • Màu sắc: Trắng ngà
         • Luôn có hàng số lượng lớn.
         Tiếng Việt
         • Mã sản phẩm: GANGBH.02
         • Xuất xứ: Việt Nam
         • Tiêu chuẩn: TCVN
         • Chất liệu: 65 - 100% cotton, hút mồ hôi
         • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g
         • Màu sắc: Trắng ngà
         • Luôn có hàng số lượng lớn.
         Back to top
         Tin nhắn