Menu

gang tay cao su

  Găng tay Takumi Nhật Bản

  • Mã sản phẩm: GANGBH.12
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Tiêu chuẩn: CE
  • Chất liệu: Xem trong cataloguage
  • Phân loại: Có các size M, L, LL
  • Màu sắc: Xem trong cataloguage
  • Luôn có hàng số lượng lớn. Bảo hộ Nam Sơn là đại lý của thương hiệu Takumi.
  Tiếng Việt
  • Mã sản phẩm: GANGBH.12
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Tiêu chuẩn: CE
  • Chất liệu: Xem trong cataloguage
  • Phân loại: Có các size M, L, LL
  • Màu sắc: Xem trong cataloguage
  • Luôn có hàng số lượng lớn. Bảo hộ Nam Sơn là đại lý của thương hiệu Takumi.

   Găng tay chống axit Việt Nam

   • Mã sản phẩm: GANGBH.11
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Tiêu chuẩn: TCVN
   • Chất liệu: Cao su không độc hại
   • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
   • Màu sắc: Đỏ
   • Luôn có hàng số lượng lớn.
   Tiếng Việt
   • Mã sản phẩm: GANGBH.11
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Tiêu chuẩn: TCVN
   • Chất liệu: Cao su không độc hại
   • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
   • Màu sắc: Đỏ
   • Luôn có hàng số lượng lớn.

    Găng tay chống hóa chất Malaysia

    • Mã sản phẩm: GANGBH.10
    • Xuất xứ: Malaysia
    • Tiêu chuẩn: CE
    • Chất liệu: Cao su không độc hại
    • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
    • Màu sắc: Xanh dương, đen
    • Luôn có hàng số lượng lớn.
    Tiếng Việt
    • Mã sản phẩm: GANGBH.10
    • Xuất xứ: Malaysia
    • Tiêu chuẩn: CE
    • Chất liệu: Cao su không độc hại
    • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
    • Màu sắc: Xanh dương, đen
    • Luôn có hàng số lượng lớn.

     Bao tay ngón

     • Mã sản phẩm: GANGBH.09
     • Xuất xứ: Hàn Quốc
     • Tiêu chuẩn: TCVN 5586 1991
     • Chất liệu: Cao su không độc hại
     • Phân loại: Có các màu trắng, cam, loại mỏng, loại dày, có vành hoặc không có vành, loại có gai hoặc loại trơn.
     • Màu sắc: Trắng, vàng, vàng nhạt, cam
     • Luôn có hàng số lượng lớn.
     Tiếng Việt
     • Mã sản phẩm: GANGBH.09
     • Xuất xứ: Hàn Quốc
     • Tiêu chuẩn: TCVN 5586 1991
     • Chất liệu: Cao su không độc hại
     • Phân loại: Có các màu trắng, cam, loại mỏng, loại dày, có vành hoặc không có vành, loại có gai hoặc loại trơn.
     • Màu sắc: Trắng, vàng, vàng nhạt, cam
     • Luôn có hàng số lượng lớn.

      Găng tay nylon

      • Mã sản phẩm: GANGBH.08
      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Tiêu chuẩn: TCVN
      • Chất liệu: Nylon mỏng
      • Phân loại: Có loại ngắn, dài
      • Màu sắc: Trắng trong
      • Luôn có hàng số lượng lớn.
      Tiếng Việt
      • Mã sản phẩm: GANGBH.08
      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Tiêu chuẩn: TCVN
      • Chất liệu: Nylon mỏng
      • Phân loại: Có loại ngắn, dài
      • Màu sắc: Trắng trong
      • Luôn có hàng số lượng lớn.

       Găng tay cao su y tế

       • Mã sản phẩm: GANGBH.07
       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Tiêu chuẩn: TCVN
       • Chất liệu: Cao su không độc hại
       • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
       • Màu sắc: Trắng, xanh, vàng
       • Luôn có hàng số lượng lớn.
       Tiếng Việt
       • Mã sản phẩm: GANGBH.07
       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Tiêu chuẩn: TCVN
       • Chất liệu: Cao su không độc hại
       • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
       • Màu sắc: Trắng, xanh, vàng
       • Luôn có hàng số lượng lớn.

        Găng tay cao su

        • Mã sản phẩm: GANGBH.06
        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Tiêu chuẩn: TCVN
        • Chất liệu: Cao su không độc hại
        • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
        • Màu sắc: Đỏ, vàng, vàng nhạt
        • Luôn có hàng số lượng lớn.
        Tiếng Việt
        • Mã sản phẩm: GANGBH.06
        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Tiêu chuẩn: TCVN
        • Chất liệu: Cao su không độc hại
        • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
        • Màu sắc: Đỏ, vàng, vàng nhạt
        • Luôn có hàng số lượng lớn.

        Video

        Back to top
        Tin nhắn