Menu

dây an toàn loại tốt

  Dây đai toàn thân Adela

  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Mã sản phẩm: DAT.AD.01
  • Tiêu Chuẩn: CE321; EN361; CE299
  • Cấu Tạo: Dây dù sợi vải kết hợp móc
  • Công dụng: Đảm bảo an toàn làm việc trên cao
  • Màu sắc: xanh dương - vàng
  • Có hàng sẵn số lượng lớn.
  Tiếng Việt
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Mã sản phẩm: DAT.AD.01
  • Tiêu Chuẩn: CE321; EN361; CE299
  • Cấu Tạo: Dây dù sợi vải kết hợp móc
  • Công dụng: Đảm bảo an toàn làm việc trên cao
  • Màu sắc: xanh dương - vàng
  • Có hàng sẵn số lượng lớn.

   Dây an toàn Kukje Hàn Quốc

   • Xuất xứ: Hàn Quốc
   • Mã sản phẩm: DAT.KJ.01
   • Tiêu Chuẩn: CE EN, ANSI
   • Cấu Tạo: Dây dù sợi vải kết hợp móc
   • Công dụng: Đảm bảo an toàn làm việc trên cao, chịu lực 2000kg
   • Màu sắc: xanh dương - vàng
   • Có hàng sẵn số lượng lớn.
   Tiếng Việt
   • Xuất xứ: Hàn Quốc
   • Mã sản phẩm: DAT.KJ.01
   • Tiêu Chuẩn: CE EN, ANSI
   • Cấu Tạo: Dây dù sợi vải kết hợp móc
   • Công dụng: Đảm bảo an toàn làm việc trên cao, chịu lực 2000kg
   • Màu sắc: xanh dương - vàng
   • Có hàng sẵn số lượng lớn.

    Dây đai toàn thân Blue Eagle 02

    • Xuất xứ: Blue Eagle (Đài Loan)
    • Mã sản phẩm: DAT.BE.03
    • Tiêu Chuẩn: TCVN, CE EN
    • Cấu Tạo: Dây dù sợi vải kết hợp móc
    • Công dụng: Đảm bảo an toàn làm việc trên cao
    • Màu sắc: xanh
    • Có hàng sẵn số lượng lớn.
    Tiếng Việt
    • Xuất xứ: Blue Eagle (Đài Loan)
    • Mã sản phẩm: DAT.BE.03
    • Tiêu Chuẩn: TCVN, CE EN
    • Cấu Tạo: Dây dù sợi vải kết hợp móc
    • Công dụng: Đảm bảo an toàn làm việc trên cao
    • Màu sắc: xanh
    • Có hàng sẵn số lượng lớn.

     Dây đai toàn thân Blue Eagle 01

     • Xuất xứ: Blue Eagle (Đài Loan)
     • Mã sản phẩm: DAT.BE.02
     • Tiêu Chuẩn: TCVN, CE EN
     • Cấu Tạo: Dây dù sợi vải kết hợp móc
     • Công dụng: Đảm bảo an toàn làm việc trên cao
     • Màu sắc: cam - xanh
     • Có hàng sẵn số lượng lớn.
     Tiếng Việt
     • Xuất xứ: Blue Eagle (Đài Loan)
     • Mã sản phẩm: DAT.BE.02
     • Tiêu Chuẩn: TCVN, CE EN
     • Cấu Tạo: Dây dù sợi vải kết hợp móc
     • Công dụng: Đảm bảo an toàn làm việc trên cao
     • Màu sắc: cam - xanh
     • Có hàng sẵn số lượng lớn.

      Dây an toàn đai bụng Blue Eagle

      • Xuất xứ: Blue Eagle (Đài Loan)
      • Mã sản phẩm: DAT.BE.01
      • Tiêu Chuẩn: TCVN, CE EN
      • Cấu Tạo: Dây dù sợi vải kết hợp móc
      • Công dụng: Đảm bảo an toàn làm việc trên cao
      • Màu sắc: vàng - xanh chuối
      • Có hàng sẵn số lượng lớn.
      Tiếng Việt
      • Xuất xứ: Blue Eagle (Đài Loan)
      • Mã sản phẩm: DAT.BE.01
      • Tiêu Chuẩn: TCVN, CE EN
      • Cấu Tạo: Dây dù sợi vải kết hợp móc
      • Công dụng: Đảm bảo an toàn làm việc trên cao
      • Màu sắc: vàng - xanh chuối
      • Có hàng sẵn số lượng lớn.

       Dây an toàn toàn thân Safetyman

       • Xuất xứ: Safetyman (Canada, SX: Đài Loan)
       • Mã sản phẩm: DAT.SM.01
       • Tiêu Chuẩn: CE0321, EN361:2002, EN362, EN813
       • Cấu Tạo: Dây dù sợi vải kết hợp móc
       • Công dụng: Đảm bảo an toàn làm việc trên cao
       • Màu sắc: xanh dương - vàng
       • Có hàng sẵn số lượng lớn.
       Tiếng Việt
       • Xuất xứ: Safetyman (Canada, SX: Đài Loan)
       • Mã sản phẩm: DAT.SM.01
       • Tiêu Chuẩn: CE0321, EN361:2002, EN362, EN813
       • Cấu Tạo: Dây dù sợi vải kết hợp móc
       • Công dụng: Đảm bảo an toàn làm việc trên cao
       • Màu sắc: xanh dương - vàng
       • Có hàng sẵn số lượng lớn.

        Dây an toàn toàn thân Fox

        • Xuất xứ: Fox (Singapore)
        • Mã sản phẩm: DAT.FOX.01
        • Tiêu Chuẩn: TCVN
        • Cấu Tạo: Dây dù sợi vải kết hợp móc
        • Công dụng: Đảm bảo an toàn làm việc trên cao
        • Màu sắc: xanh rêu
        • Có hàng sẵn số lượng lớn.
        Tiếng Việt
        • Xuất xứ: Fox (Singapore)
        • Mã sản phẩm: DAT.FOX.01
        • Tiêu Chuẩn: TCVN
        • Cấu Tạo: Dây dù sợi vải kết hợp móc
        • Công dụng: Đảm bảo an toàn làm việc trên cao
        • Màu sắc: xanh rêu
        • Có hàng sẵn số lượng lớn.

        Video

        Back to top
        Tin nhắn