Menu

chụp tai chồng ồn Proguard PC03EM

  Chụp tai chống ồn PC03EM

  • Xuất xứ: Malaysia
  • Mã sản phẩm: FCO.05
  • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
  • Độ giảm ồn (NRR): = 29 dB
  • Tiêu chun cht lượng: TCVN, EN352-1, JKKP EM 147/04.
  • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
  Tiếng Việt
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Mã sản phẩm: FCO.05
  • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
  • Độ giảm ồn (NRR): = 29 dB
  • Tiêu chun cht lượng: TCVN, EN352-1, JKKP EM 147/04.
  • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.

  Video

  Back to top
  Tin nhắn