Menu

chụp tai chồng ồn Blue Eagle

  Chụp tai chống ồn EM95

  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Mã sản phẩm: FCO.04
  • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
  • Độ giảm ồn (NRR): = 24 dB [ANSI*S3.19]
  • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
  • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
  Tiếng Việt
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Mã sản phẩm: FCO.04
  • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
  • Độ giảm ồn (NRR): = 24 dB [ANSI*S3.19]
  • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
  • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.

   Chụp tai chống ồn EM92

   • Xuất xứ: Đài Loan
   • Mã sản phẩm: FCO.03
   • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
   • Độ giảm ồn (NRR): = 24 dB [ANSI*S3.19]
   • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
   • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
   Tiếng Việt
   • Xuất xứ: Đài Loan
   • Mã sản phẩm: FCO.03
   • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
   • Độ giảm ồn (NRR): = 24 dB [ANSI*S3.19]
   • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
   • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.

    Chụp tai chống ồn EM65

    • Xuất xứ: Đài Loan
    • Mã sản phẩm: FCO.02
    • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
    • Độ giảm ồn (NRR): 15 dB [ANSI*S3.19]
    • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
    • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
    Tiếng Việt
    • Xuất xứ: Đài Loan
    • Mã sản phẩm: FCO.02
    • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
    • Độ giảm ồn (NRR): 15 dB [ANSI*S3.19]
    • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI * S3.19
    • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.

    Video

    Back to top
    Tin nhắn